Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter indgik den 21. november 2020 en trepartsaftale, der skal mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne og sikre flere faglærte.

Aftalen indebærer, at der afsættes 500 mio. kroner årligt fra 2021 til blandt andet nye lærepladsunderstøttende initiativer. Pengene kommer fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

En central del af aftalen er en ny ansvarsfordeling, der betyder, at erhvervsskolerne skal påtage sig et langt større ansvar for at finde lærepladser til de elever, som ikke selv finder en læreplads. Dette skal ske med bistand fra arbejdsmarkedets parter gennem de faglige udvalg på de enkelte uddannelser. Der afsættes 141 mio. kroner i 2021 og 139 mio. kroner årligt fra 2022 og frem til det lærepladsunderstøttende arbejde.