Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om justeringer af igu-ordningen

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter indgik den 21. december 2020 en aftale om at udvide og forbedre integrationsgrunduddannelsen (igu), som skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Parterne er blevet enige om følgende:

  • Ordningen vil fremover omfatte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været i Danmark i op til ti år. Indtil nu har ordningen kun omfattet dem, der har været i landet i op til fem år. Det er forventningen, at dette vil øge målgruppen, som pr. 31. december 2019 udgjorde omkring 8.500 personer, til ca. 12.100 personer.
  • Omfanget af uddannelse i et igu-forløb skal stige med tre uger til i alt 23 uger.
  • Der afsættes 1,5 mio. kroner i 2021-2024 til at styrke den nuværende sprogmakker-ordning, hvor igu-ansatte kan få tilknyttet en sprogmakker i den virksomhed, de er ansat på.
  • Kommunikationsindsatsen og samarbejdet på tværs af jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne styrkes for at sikre, at der etableres og gennemføres relevante uddannelsesforløb for igu-ansatte.
  • Regeringen skal i andet halvår af 2021 indkalde parterne til drøftelser om en forlængelse af ordningen, inden den udløber i juni 2022.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. maj 2021.

 

Læs aftaleteksten (PFD)