Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter indgik den 21. november 2020 en trepartsaftale om at gøre det mere attraktivt at søge job i social- og sundhedssektoren og tiltrække flere elever til social- og omsorgsuddannelserne.

Med aftalen forpligter kommunerne sig blandt andet fra 1. juli 2021 til at ansætte voksne elever på 25 år og derover allerede fra uddannelsens begyndelse. Dermed sikres det, at de voksne elever får løn under det indledende grundforløb og en klar aftale om, hvor de skal fortsætte i praktik efter grundforløbet. Dette skal være med til at styrke rekrutteringen til uddannelsen og reducere frafaldet, så der samlet set uddannes flere social- og sundhedsassistenter.