Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om at forlænge lønkompensationsordningen frem til den 30. juni 2021

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter indgik fredag den 26. marts 2021 en aftale om, at trepartsaftalen fra den 14. januar 2021 om lønkompensationsordningen forlænges til at gælde til og med 30. juni 2021.

Forlængelsen vil følge de aftalte forudsætninger fra trepartsaftalen i januar.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at drøfte udfasningen af lønkompensationsordningen, når regeringens ekspertgruppe er kommet med sine anbefalinger senere på foråret.