Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om forlængelse af voksen-, efter- videreuddannelse (VEU)

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter er i oktober 2021 blevet enige om at forlænge aftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse i endnu et år. Aftalen indebærer en fuld videreførelse af de initiativer i VEU-trepartsaftalen fra 2017, som ikke allerede er afsluttede.

Parterne er desuden enige om at udskyde de ordinære VEU-trepartsforhandlinger til foråret 2022.