Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft

Regeringen (Socialdemokratiet), arbejdsmarkedets parter og KL indgik onsdag den 6. oktober 2021 en trepartsaftale, som skal skaffe flere hænder til virksomhederne på den korte bane.

Med aftalen sættes der ind på fire centrale områder: 

  • Bedre match mellem ledige og virksomheder. 
  • Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job.
  • Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job.
  • Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft.