Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter (FH, DA, AC, KL og Danske Regioner) er i november 2021 blevet enige om at genindføre den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden samt den midlertidige ordning med barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af covid-19.

Aftaleparterne er enige om, at aftalen er en vigtig forudsætning for at holde samfundet åbent og samtidig mindske presset på sundhedsvæsenet mest muligt. 

Ordningerne skal gælde fra den 23. november frem til den 28. februar 2022. De omfatter også selvstændige.

Ordningerne ligger i tråd med dem, der tidligere var i brug under pandemien, men udløb den 1. juli i år. Til forskel fra sidste gang kan man dog i tilfælde af hjemsendt barn få barselsdagpenge fra første dag uden først at skulle bruge omsorgsdage eller 1. og 2. barns sygedage.