Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om forlængelse af integrationsgrunduddannelsen (igu)

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter er februar 2022 blevet enige om at videreføre den nuværende igu-ordning i yderligere halvandet år, så den løber frem til 1. januar 2024.

Aftalen har til formål at hjælpe flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet.

Parterne er samtidig enige om at genforhandle ordningen i forlængelse af Reformkommissionens anbefalinger, så igu-ordningen kan ses i sammenhæng med foreslåede eller kommende reformtiltag.