Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om forlængelse af lønkompensationsordning

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter er i januar 2022 blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning for hårdt ramte virksomheder til og med den 15. februar.

Aftalen sker i lyset af de forlængede restriktioner, der blev meldt ud den 12. januar, og som løber frem til den 31. januar. 

Det giver virksomhederne og deres ansatte ekstra 15 kalenderdage med kompensation efter restriktionernes ophør.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er også enige om, at lønkompensationsordningen er midlertidig og ikke bør løbe længere end højst nødvendigt i den nuværende situation med stigende mangel på arbejdskraft.

Det er endvidere aftalt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes igen den 1. februar og gør status.