Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og arbejdsmarkedets parter har i september 2023 indgået en trepartsaftale, som med langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet skal sikre, at arbejdsstyrken er rustet til fremtiden og arbejdsmarkedets behov.

Med aftalen afsættes der 360 mio. kr. årligt til et varigt løft af efter- og videreuddannelsesindsatsen i Danmark. 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om følgende fem centrale indsatsområder:

  • Løft af basale færdigheder
  • Kvalitet og forsyningssikkerhed i AMU samt øget brugervenlighed og vejledning i VEU-systemet
  • National strategisk satsning på digital læring
  • Styrkede muligheder for videregående VEU og sporskifte
  • Afbureaukratisering og øget fleksibilitet