Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), FH, KL, Danske Regioner og Akademikerne blev den 4. december 2023 enige om udmøntningen af en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår på 6,8 mia. kr. i 2026.

Velfærdssamfundet er en af grundstenene i Danmark. Et samfund, der tager hånd om dem, der har brug for det 365 dage om året, 24 timer i døgnet. 

Der er rigtig meget, som fungerer godt i dag takket være dygtige og hårdtarbejdende medarbejdere i den offentlige velfærd. Men det er desværre ikke alt, der fungerer godt nok. Flere steder i den offentlige sektor er der lige nu problemer med at skaffe de hænder, der er brug for. Det går udover kvaliteten af den service, der bliver leveret, og det går udover trivslen blandt medarbejderne.

Regeringen (S, V og M), FH, KL, Danske Regioner og Akademikerne er blevet enige om udmøntningen af en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår på 6,8 mia. kr., svarende til 3,0 mia. kr. efter skat og tilbageløb. Aftalen øger lønniveauet for en række centrale velfærdsgrupper, herunder social- og sundhedspersonale, pædagoger, sygeplejersker og fængselsbetjente. Aftalen gør det blandt andet mere attraktivt at arbejde i vagt på skæve tidspunkter og skaber rammerne for, at flere kan gå på fuld tid.

Udmøntningen af den ekstraordinære ramme til løn og arbejdsvilkår skal bidrage til at opfylde fem målsætninger:

  1. Øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen
  2. Understøtte trygge rammer for de mindste børn og de sårbare borgere
  3. Tilskynde sundhedspersonale til at arbejde på sygehus og i vagt
  4. Understøtte et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuld tid
  5. Forbedre arbejdsmiljøet i velfærden

For at tage hånd om udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente i kriminalforsorgen, er der aftalt lønforbedringer til disse grupper samt tiltag, der skal forbedre opgaveløsningen og bidrage til en velfungerende kriminalforsorg.

Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår (pdf)Trepartsaftale om ekstraordinært lønløft til fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente i kriminalforsorgen (pdf)