Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om videreførelse og udvidelse af integrationsgrunduddannelsen (igu)

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og arbejdsmarkedets parter er i september 2023 blevet enige om at videreføre og udvide den nuværende igu-ordning (Integrationsgrunduddannelsen) i yderligere fire år, så den løber indtil 2028.

Siden 2016 har igu-ordningen, som er et toårigt ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en udlænding, der omfatter både lønnet praktik og uddannelse, givet mange flygtninge og familiesammenførte mulighed for at komme ud på danske arbejdspladser. 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at endnu flere flygtninge og familiesammenførte har behov for få en trædesten til et job, som igu’en kan være, og har derfor aftalt at videreføre og udvide igu-ordningen.

Igu-ordningen forlænges i yderligere fire år, så den løber indtil 2028. 

Udvidelsen af igu-ordningen betyder blandt andet, at målgruppen fremover vil omfatte flygtninge og alle grupper af familiesammenførte i alderen 18-50 år med en opholdstid på op til 20 år. Desuden styrkes ordningen med et skærpet fokus på danskundervisning, ligesom der fremover etableres et antal fagspecifikke retninger for at styrke og målrette skoledelen.