Spring over hovedmenu
Medarbejderportræt Lasse

Der er altid politisk fokus på arbejdsmarkedsområdet

Både som nyansat fuldmægtig med fingrene nede i det faglige stof og som ministersekretær, hvor alt handler om processer, har Lasse oplevet, at der er gang i den, fordi der altid er et stort politisk fokus på arbejdsmarkedsområdet.

Lasse er ministersekretær, og hans primære rolle er at sørge for, at ministerens hverdag hænger sammen. Lasse blev som nyuddannet statskundskaber fra Aarhus Universitet ansat i departementet i Center for Arbejdsmarkedspolitik tilbage i september 2021. Han havde fra andre hørt godt om Beskæftigelsesministeriet og holdt derfor ekstra øje med ledige stillinger hos os, mens han skrev speciale.

Efter næsten to år i Center for Arbejdsmarkedspolitik opstod muligheden for at søge en intern stilling som ministersekretær. Det lå ikke i kortene, at Lasse ville gå den vej. Faktisk vidste han ikke rigtig, hvad en ministersekretær lavede. Men han havde løbende udviklingssamtaler med sin chef om, hvad der var af muligheder i Beskæftigelsesministeriet, hvis han ville prøve noget andet. Og her blev Lasse præsenteret for muligheden for at blive ministersekretær.

- Jeg tror grunden til, at jeg søgte jobbet som ministersekretær var, at jeg som en del af min embedsmandsuddannelse gerne ville udforske procesdelen noget mere. I Center for Arbejdsmarkedspolitik dykker man mere ned i det faglige. Og procesdelen er én af de ting, du får rigtig meget af som ministersekretær, når du kommer helt tæt på toppolitikere og kommer med helt ind i maskinrummet.

Som ministersekretær sidder Lasse meget med dagligdagsbaseret opgaver, som handler om at få ministerens hverdag til at fungere. Det er lige fra det helt lavpraktiske med at sørge for, at ministeren får printet sit materiale, til at deltage i ministerens møder, så man lytter med og kan sørge for, at der sker opfølgning. Lasse er også med til at forberede og planlægge ministerens kalender i forhold til de store politiske forløb, der kører.

Som ministersekretær skal man hele tiden være et skridt foran i planlægningen, så dagen glider så problemfrit som muligt for ministeren. Men det kan ikke altid lade sig gøre, når man sidder så tæt på det politiske maskinrum.

- Det er næsten hverdagskost, at der sker noget uforudset, som skal fikses. Det kan være et interview, der skal i kalenderen, eller et ekstra møde med et fagkontor om en vigtig sag. Derfor er der heller ikke to dage, der ligner hinanden. Der kommer altid noget ind fra højre, som vender op og ned på planlægningen og ministerens kalender, men det er også det uforudsete, som gør det rigtigt sjovt at være ministersekretær.

Lasse sætter stor pris på at arbejde i departementet, og noget af det, han lægger mest vægt på, er den uformelle omgangstone og hjælpsomheden blandt kollegaerne. Lasse hæfter sig også ved, at der er mange spændende opgaver i departementer – også som nyuddannet.

- Der vil altid være et naturligt fokus på arbejdsmarkedsområdet. Lige nu, hvor ledigheden er lav, handler det om, at der er mangel på arbejdskraft, og når ledigheden stiger, handler det om at få ledige i arbejde. Det medfører en masse spændende og afvekslende opgaver. Og så er det fedt at arbejde her i departementet og komme helt tæt på politikudviklingen, hvis man er en politisk nørd som mig.

Beskæftigelsesministeriet er Lasses første møde med et ministerium, og inden han startede, havde han en fordom om, at det var meget hierarkisk med mange cheflag.

- Vi er ret hierarkiske som organisation, men jeg oplever det ikke i dagligdagen. Heller ikke da jeg var i Center for Arbejdsmarkedspolitik. Jeg følte ikke, at der var særligt langt op til min afdelingschef. Jeg blev godt nok de første dage i departementet blæst lidt bagover af, at der var så mange chefer, der skulle godkende mine sager. Men jeg føler ikke, at det er sådan i praksis, når man arbejder i det og lærer at navigere i det.