Spring over hovedmenu

Vi prioriterer din udvikling

I Beskæftigelsesministeriets departement prioriterer vi medarbejdernes udvikling, fordi vi tror på, at det bidrager til vores trivsel og arbejdsmiljø. Vi kan også kun levere på vores kerneopgave og finde de bedste bæredygtige løsninger, hvis vi bliver ved med at udvikle os.

Hos os bliver du en del af et fagligt spændende miljø, som løbende vil udfordre og udvikle dig. Uanset om du har været i departementet i mange år eller få måneder, og uanset om du ønsker at specialisere dig, arbejde bredt med forskellige områder, gå ledelsesvejen eller prøve kræfter med det internationale, tror vi på, at du kan og skal udvikle dig.

I fællesskab sætter vi retning på din udvikling og karriere. Vi tager afsæt i dine ønsker, ambitioner og i de kompetencebehov, der er nødvendige for, at du sammen med dine kolleger kan løfte ministeriets opgaver. 

Som ny medarbejder

Vi prioriterer, at du som nyansat får et godt introduktionsforløb, da vi ved, at en god start er afgørende for, at du falder godt til i jobbet og bevarer din motivation. Du får tilknyttet en mentor, der hjælper dig godt ind i kontoret og opgaverne, og som du kan spørge til råds om alle de ting, du er i tvivl om.

Vi har også fokus på din udvikling fra dag ét, og i den første tid af din ansættelse har du en løbende dialog med din chef om dine opgaver og forventninger til jobbet. Du får med det samme et stort ansvar, men du står aldrig alene, da vi har et godt kollegaskab, sparrer om opgaverne og hjælper hinanden.

Du bliver tidligt i din ansættelse inviteret til at deltage i vores grunduddannelse for alle nyansatte medarbejdere i Beskæftigelsesministeriet, så du får et godt fundament at stå på, og hurtigere får en forståelse for og viden om vores faglige område og organisation.

På grunduddannelsen møder du kolleger fra både departementet, vores styrelser og forskningscenter, så du får et netværk på tværs af ministeriet, som du kan drage nytte af. Vi tror nemlig på, at vi finder de bedste løsninger i samarbejde, og når forskellige fagligheder spiller sammen. 

Løbende fokus på udvikling

Vi har fokus på, at du bliver ved med at vokse og udvikle dig, og at du også oplever det i hverdagen. Vi tror på, at det skaber motivation og trivsel. Vi tror også på, at hvis vores medarbejdere trives og er motiverede, er det med til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Vi er også ambitiøse på dine – og dine kollegers – vegne og stræber efter at være med i førerfeltet, når det blandt andet drejer sig om data, digitalisering og innovative muligheder. Derfor har vi brug for, at vores medarbejdere løbende udvikler sig.

Som led i at understøtte din udvikling, vil du en gang om året sammen med din chef have en større medarbejderudviklingssamtale, som vi kalder PULS. Til samtalen er der fokus på at drøfte dine ønsker for dit fremtidige arbejdsliv, dine opgaver og karriere samt dine kompetencer og dit potentiale, og hvordan disse kan mødes med ministeriets behov, og de opgaver vi skal løse. På baggrund af samtalen vil du sammen med din chef aftale nogle udviklingsmål, og i løbet af året vil I løbende følge op på din udvikling.

Beskæftigelsesområdet er ligeså kompleks, som det er spændende. Derfor har vi brug for forskellige profiler og fagligheder for at lykkes.

Du kan udvikle dig i flere forskellige retninger afhængig af dine ønsker og potentiale. Udvikling kan ske både i dybden, opad og på tværs af ministeriet. Det kan være udvikling gennem nye typer af opgaver - ved at deltage i interne- eller eksterne kurser eller ved at rokere til et andet kontor i departementet eller et andet sted i ministeriet. Du kan også prøve kræfter i EU og søge om at blive udstationeret i en kortere eller længere periode. 

 

God ledelse kræver fokus på udvikling

Vi prioriterer god ledelse og udvikling af vores chefer højt, fordi vi ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere bliver mødt af kompetente chefer, der giver alle medarbejdere mulighed for at vokse og udvikle sig.

Det gør vi, fordi vi tror på, at god ledelse skaber bedre resultater – bedre produkter – og bedre trivsel. Derfor udvikler vi også løbende vores chefer og har fokus på at støtte og udvikle de medarbejdere, som har ambitioner om og potentiale til at blive ledere.

Ledelse er en holdsport i Beskæftigelsesministeriet

Vi har på tværs i ministeriet et fælles blik for ledelsestalenterne. Det betyder, at vi samler alle ledelsestalenter på et samlet hold ”Talent for ledelse”, som er et udviklingsforløb, som ruster vores medarbejdere til at gå ledelsesvejen, og hvor der er rig mulighed for at dele viden og inspiration med hinanden.

Vi stræber hver eneste dag efter at skabe et fagligt spændende miljø, som løbende vil udfordre og udvikle vores talenter.

Vores talentudvikling af kommende ledere passer også godt med, at vi som ministerium tænker i udviklingsmuligheder på tværs af ministeriet og på tværs af de mange opgaver, vi løser i fællesskab. Det er til gavn og glæde for os alle sammen.

Jo mere vores chefer og medarbejdere kender de forskellige perspektiver, jo bedre løsninger og resultater kan vi skabe i fællesskab.