Spring over hovedmenu

Departementet

Beskæftigelsesministeriets departement består af et Minister- og Ledelsessekretariat og fire centre. Derudover er der fire tværgående afdelingschefer.

Møde vores chefer

Her kan du møde vores departementschef, fire afdelingschefer, kontorchefer og souschefer i departementet. 

Chefgruppen i departementet

Minister- og Ledelsessekretariatet

Minister- og Ledelsessekretariatet består af fire enheder: DC- og Ministersekretariatet, Presseenheden, Kommunikationsenheden samt Politik & Strategi.

MLS styrer sager og formidler information til og fra ministeren og departementschefen, er ansvarlige for taler og koordinerer politiske forhandlinger og lanceringer samt lovarbejdet i forhold til Folketinget. MLS har herudover ansvaret for det daglige pressearbejde samt ministeriets interne og eksterne kommunikation.

Center for Arbejdsmarkedspolitik

Center for Arbejdsmarkedspolitik (CAP) understøtter ministeren på det arbejdsmarkedspolitiske område. Det drejer sig om alle forsørgelsesydelser for personer i den arbejdsdygtige alder og den aktive beskæftigelsesindsats, som personerne får.

Center for Arbejdsmiljø, Pension og Analyse

Center for Arbejdsmiljø, Pension og Analyse (CAPA) understøtter ministeren på arbejdsmiljøområdet. Det drejer sig bl.a. om opgaver vedr. arbejdsmiljø og arbejdsskader.

Herudover understøtter centret ministeren på pensions- og seniorområdet. Endelig udarbejder centeret med analyser og strukturvurderinger af politiske initiativer og sætter den strategiske retning på dataområdet.

Center for Arbejdsret, International og Jura

Center for Arbejdsret, International og Jura (CAIJ) understøtter ministeren på det arbejdsretlige område. Det drejer sig om opgaver vedr. overenskomstsystemet, ansættelsesret, ligestilling på arbejdsmarkedet, antidiskrimination, forskelsbehandling og barsel.

Centeret understøtter også ministeren med den internationale del af arbejdet på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig bl.a. om EU spørgsmål på Beskæftigelsesministeriets område, FN’s Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og Nordisk Ministerråd.

Endelig understøtter centeret hele ministeret med juridiske problemstillinger som fx offentlighedsloven, forvaltningsloven og sikrer løbende fokus på Kodeks 7 om centrale pligter for embedsmænd.

Center for Økonomi og Koncern

Økonomi og Koncern (ØK) understøtter ministeren og departementschefen med beregninger af økonomiske konsekvenser af nye tiltag på arbejdsmiljøområdet, det arbejdsmarkedspolitiske område og vedr. seniorer samt på pensionsområdet.

ØK varetager ministeriets bidrag til finansloven og koordinerer- finanslovsforhandlingerne. ØK er endvidere ansvarlig for styring og tilsyn med enhederne, alle opgaver inden for HR på ministerområdet, digitalisering, koncernfælles it-systemer, informationssikkerhed, sagsstyring og service.