Spring over hovedmenu

Departementet

Beskæftigelsesministeriets departement består af et Minister- og Ledelsessekretariat og fire centre. Derudover er der fire tværgående afdelingschefer.

Departementschef Søren Kryhlmand

Kristoffer Tychsen
Departementschefsekretær
krt@bm.dk
72 20 50 10

Afdelingschefer i Departementet

Marianne Sørensen 
Afdelingschef i Økonomi og Koncern
21 78 16 32
mso@bm.dk

Simon Gravers Jacobsen 
Afdelingschef i Arbejdsmiljø, Pension og Analyse
72 20 52 80
sgj@bm.dk


Peter Thorgaard 
Afdelingschef i Center for Arbejdsmarkedspolitik
29 46 42 39
pth@bm.dk


Vibe Westh
Afdelingschef i Center for Arbejdsret, International og Jura
40 98 49 15
vwe@bm.dk

Minister- og Ledelsessekretariatet

Minister- og Ledelsessekretariatet (MLS) betjener ministeren og departementschefen. MLS styrer sager til og fra ministeren og departementschefen, formidler information mellem departementschefen henholdsvis ministeren og departementet, koordinerer lovarbejdet i forhold til Folketinget. MLS har desuden ansvaret for det daglige pressearbejde, herunder at håndtere henvendelser fra journalister.


Marie Louise Fischer
Kontorchef
21 70 47 83
mlf@bm.dk

Mads Damgård Hersbøll
Presse- og kommunikationschef
21 55 88 28
mdh@bm.dk

Center for Arbejdsmarkedspolitik

Center for Arbejdsmarkedspolitik (CAP) understøtter ministeren på det arbejdsmarkedspolitiske område. Det drejer sig om alle forsørgelsesydelser for personer i den arbejdsdygtige alder og den aktive beskæftigelsesindsats, som personerne får.


Bent Nielsen
Kontorchef
72 20 51 47
bent@bm.dk

Sofie Rømer
Kontorchef
72 20 50 07
sor@bm.dk

Center for Arbejdsmiljø, Pension og Analyse

Center for Arbejdsmiljø, Pension og Analyse (CAPA) understøtter ministeren på arbejdsmiljøområdet. Det drejer sig bl.a. om opgaver vedr. arbejdsmiljø og arbejdsskader. Herudover understøtter centret ministeren på pensions- og seniorområdet. Endelig udarbejder centeret med analyser og strukturvurderinger af politiske initiativer og sætter den strategiske retning på dataområdet.


Amalie Sofie Jensen 
Kontorchef i Analysekontoret
23 61 48 36
asj@bm.dk

Anders Terp Bekhøj
Kontorchef i Kontor for Arbejdsliv
26 18 83 39
atb@bm.dk

Jannick Schou Hansen
Kontorchef for Seniorpolitik, Pension og Tilsyn
23 60 65 41
jsh@bm.dk

Center for Arbejdsret, International og Jura

Center for Arbejdsret, International og Jura (CAIJ) understøtter ministeren på det arbejdsretlige område. Det drejer sig om opgaver vedr. overenskomstsystemet, ansættelsesret, ligestilling på arbejdsmarkedet, antidiskrimination, forskelsbehandling og barsel. Centeret understøtter ministeren med den internationale del af arbejdet på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig bl.a. om EU spørgsmål på Beskæftigelsesministeriets område, FN’s Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og Nordisk Ministerråd. Endelig understøtter centeret hele ministeret med juridiske problemstillinger som fx offentlighedsloven, forvaltningsloven og sikrer løbende fokus på Kodeks 7 om centrale pligter for embedsmænd.


Annett Melgaard Skov
Kontorchef i Internationalt Kontor
72 20 51 35
amsk@bm.dk

Christian Andersen-Mølgaard
Kontorchef i Arbejdsretskontoret 
72 20 51 70
cam@bm.dk

Økonomi og Koncern

Økonomi og Koncern (ØK) understøtter ministeren og departementschefen med beregninger af økonomiske konsekvenser af nye tiltag på arbejdsmiljøområdet, det arbejdsmarkedspolitiske område og vedr. seniorer samt på pensionsområdet. ØK varetager ministeriets bidrag til finansloven og koordinerer- finanslovsforhandlingerne. ØK er endvidere ansvarlig for styring og tilsyn med enhederne, alle opgaver inden for HR på ministerområdet, digitalisering, koncernfælles it-systemer, it-sikkerhed, kommunikation, sagsstyring og service.


Anne Pontoppidan Sørensen
Kontorchef i Kontor for Økonomi
72 20 51 15
aps@bm.dk

Aske Gade Jeppesen
Kontorchef i Kontor for Økonomi
72 20 51 11
agj@bm.dk

Christian Solgaard
Kontorchef i Kontor for Økonomi
20 51 01 44
chs@bm.dk

Mette Øhrberg
Kontorchef for Digitalisering og Kommunikation
72 20 50 22
moh@bm.dk

Peter Vestergaard
Servicechef
72 20 52 05
prv@bm.dk

Rikke Perlman
HR-koncernchef
72 20 51 74
rpe@bm.dk

Stine Sørensen
Kontorchef i Koncernstyring
72 20 52 21
ssl@bm.dk