Spring over hovedmenu

Departementet

Beskæftigelsesministeriets departement består af et Minister- og Ledelsessekretariat og fire centre. Derudover er der fire tværgående afdelingschefer.

Departementschef Søren Kryhlmand

Astrid Bisgaard Schmidt
Departementschefsekretær
21 27 19 14
absc@bm.dk

 

Afdelingschefer i Departementet

Marianne Sørensen 
Afdelingschef i Økonomi og Koncern
21 78 16 32
mso@bm.dk

Simon Gravers Jacobsen 
Afdelingschef i Arbejdsmiljø, Pension og Analyse
72 20 52 80
sgj@bm.dk

Peter Thorgaard 
Afdelingschef i Center for Arbejdsmarkedspolitik
29 46 42 39
pth@bm.dk

Tine Nielsen Hertz
Afdelingschef i Center for Arbejdsret, International og Jura
24 75 36 74
tnh@bm.dk

Minister- og Ledelsessekretariatet

Minister- og Ledelsessekretariatet består af fire enheder: DC- og Ministersekretariatet, Presseenheden, Kommunikationsenheden samt Politik & Strategi.

MLS styrer sager og formidler information til og fra ministeren og departementschefen, er ansvarlige for taler og koordinerer politiske forhandlinger og lanceringer samt lovarbejdet i forhold til Folketinget. MLS har herudover ansvaret for det daglige pressearbejde samt ministeriets interne og eksterne kommunikation.


Mads Damgård Hersbøll
Presse- og kommunikationschef, konstitueret kontorchef
21 55 88 28
mdh@bm.dk

Marie Louise Fischer (er på barsel)
Kontorchef

Center for Arbejdsmarkedspolitik

Center for Arbejdsmarkedspolitik (CAP) understøtter ministeren på det arbejdsmarkedspolitiske område. Det drejer sig om alle forsørgelsesydelser for personer i den arbejdsdygtige alder og den aktive beskæftigelsesindsats, som personerne får.


Bent Nielsen
Kontorchef
72 20 51 47
bent@bm.dk

Anders Terp Bekhøj
Kontorchef 
26 18 83 39
atb@bm.dk

Sofie Rømer (er på barsel)
Kontorchef 

Center for Arbejdsmiljø, Pension og Analyse

Center for Arbejdsmiljø, Pension og Analyse (CAPA) understøtter ministeren på arbejdsmiljøområdet. Det drejer sig bl.a. om opgaver vedr. arbejdsmiljø og arbejdsskader.

Herudover understøtter centret ministeren på pensions- og seniorområdet. Endelig udarbejder centeret med analyser og strukturvurderinger af politiske initiativer og sætter den strategiske retning på dataområdet.


Amalie Sofie Jensen 
Kontorchef for pension og analyse
23 61 48 36
asj@bm.dk

Josina Moltesen
Kontorchef for arbejdsmiljø
21 39 13 16
jomo@bm.dk

Center for Arbejdsret, International og Jura

Center for Arbejdsret, International og Jura (CAIJ) understøtter ministeren på det arbejdsretlige område. Det drejer sig om opgaver vedr. overenskomstsystemet, ansættelsesret, ligestilling på arbejdsmarkedet, antidiskrimination, forskelsbehandling og barsel.

Centeret understøtter også ministeren med den internationale del af arbejdet på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig bl.a. om EU spørgsmål på Beskæftigelsesministeriets område, FN’s Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og Nordisk Ministerråd.

Endelig understøtter centeret hele ministeret med juridiske problemstillinger som fx offentlighedsloven, forvaltningsloven og sikrer løbende fokus på Kodeks 7 om centrale pligter for embedsmænd.


Christian Andersen-Mølgaard
Kontorchef i Arbejdsretskontoret 
72 20 51 70
cam@bm.dk

Carsten Sander
Kontorchef i Internationalt kontor 
72 20 50 36
csa@bm.dk

Center for Økonomi og Koncern

Økonomi og Koncern (ØK) understøtter ministeren og departementschefen med beregninger af økonomiske konsekvenser af nye tiltag på arbejdsmiljøområdet, det arbejdsmarkedspolitiske område og vedr. seniorer samt på pensionsområdet.

ØK varetager ministeriets bidrag til finansloven og koordinerer- finanslovsforhandlingerne. ØK er endvidere ansvarlig for styring og tilsyn med enhederne, alle opgaver inden for HR på ministerområdet, digitalisering, koncernfælles it-systemer, informationssikkerhed, sagsstyring og service.


Anne Pontoppidan Sørensen
Kontorchef i Kontor for Økonomi
72 20 51 15
aps@bm.dk

Christian Solgaard
Kontorchef i Kontor for Økonomi
20 51 01 44
chs@bm.dk

Mette Øhrberg
Kontorchef i Kontor for It og Service
72 20 50 22
moh@bm.dk

Rikke Perlman
HR-koncernchef
72 20 51 74
rpe@bm.dk

Stine Sørensen
Kontorchef i Koncernstyring
72 20 52 21
ssl@bm.dk