Spring over hovedmenu

NYHED / 27-03-2017

Ankesag om gensidig forsørgelsespligt er frafaldet

Ankesagen om gensidig forsørgelsespligt for ugifte samlevende er frafaldet, så byrettens dom står ved magt. Byretten fandt, at reglerne om gensidig forsørgelsespligt ikke var i strid med grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

I 2014 blev der på kontanthjælpsområdet indført gensidig forsørgelsespligt for ugifte samlevende. Reglerne blev ophævet igen den 1. januar 2016. Nogle par, der var blevet omfattet af reglerne, anlagde sag mod Beskæftigelsesministeriet og deres bopælskommuner.

Retten i Helsingør fandt i sin dom af 9. januar 2017, at grundloven ikke indeholder et forbud mod at indføre en ny forsørgelsespligt ved lov (grundlovens § 75, stk. 2). Derudover udgjorde ordningen med gensidig forsørgelsespligt ikke ekspropriation (grundlovens § 73). Endelig var reglerne ikke i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg forstår, at ankesagen om gensidig forsørgelsespligt for ugifte samlevende er blevet frafaldet. Retten i Helsingør fandt, at loven – ligesom Beskæftigelsesministeriet har vurderet – hverken var i strid med grundloven eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Byrettens dom står nu ved magt, og det er jeg naturligvis tilfreds med.

Læs dommen fra Retten i Helsingør (PDF)