Spring over hovedmenu
""
Vejtransportudvalget har nu afleveret sine anbefalinger til, hvordan man kan sikre fair konkurrence og lige arbejdsvilkår på området.

NYHED / 03-12-2019

Vejtransportudvalg klar med betænkning

Det lovforberedende udvalg afleverer i dag forslag til, hvordan regeringen kan sikre lønvilkår ved gods- og buskørsel, cabotagekørsel samt kombineret transport.

I september måned nedsatte regeringen et lovforberedende udvalg, der skulle se nærmere på, hvordan man bedst kan implementere de fælles anbefalinger fra FH og DA.

Vejtransportudvalget har nu afleveret sin betænkning med anbefalinger til, hvordan man kan sikre fair konkurrence og lige arbejdsvilkår på området.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Indsatsen mod social dumping er højt prioriteret af denne regering. Jeg har netop modtaget udvalgets anbefalinger, som jeg ser frem til at drøfte med Folketingets partier med henblik på hurtigt at indgå en god politisk aftale.

Transportminister Benny Engelbrecht siger:

- Det er afgørende, at vi i større grad får ordnede forhold på de danske veje. Vejtransportområdet er et område, der traditionelt har været svært, fordi det i sagens natur er grænseoverskridende. Derfor ser jeg også frem til at arbejde videre med disse anbefalinger sammen med Folketingets partier.