Spring over hovedmenu

NYHED / 07-03-2022

Bedre behandling af veteraners arbejdsskadesager

Regeringen er sammen med et flertal i Folketinget nået til enighed om en række initiativer, der skal styrke behandlingen af veteraners psykiske arbejdsskadesager.

Initiativerne sikrer, at Erhvervssygdomsudvalget, der vurderer konkrete arbejdsskadesager, får tilført specialister med særligt kendskab til veteraners særlige arbejdsforhold og til psykiske sygdomme. Initiativet skal sikre mere specialiserede vurderinger, når der skal træffes afgørelse om en anerkendelse af veteraners psykiske arbejdsskader.

Initiativerne sikrer også bedre kommunikation om afgørelserne i veteraners arbejdsskadesager. Fremover skal det nemlig tydeligt fremgå, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring også har vurderet om en arbejdsskadesag kan behandles som en arbejdsulykke, hvis de afviser PTSD eller en anden type af psykisk sygdom som en erhvervssygdom. Det skal i sidste ende bidrage til en større grad af tryghed om, at AES har overvejet alle aspekter af en sag.

Derudover vil Erhvervssygdomsudvalget fremadrettet få flere sager til åben drøftelse af, om særlige forhold i en sag taler for anerkendelse, hvis den står til at blive afvist.  

Initiativerne skal ses i lyset af, at Erhvervssygdomsudvalget på baggrund af en landsretsdom og en udredning om PTSD har lempet praksis. Det betyder for eksempel, at sager, hvor PTSD udvikles 3-10 år efter traumet, kan anerkendes – mod tidligere 3-4 år. Derfor vil der blive udarbejdet en evaluering af Erhvervssygdomsudvalgets ændrede praksis for veteransager, ligesom initiativet om flere sager til åben drøftelse evalueres.  

Initiativet om at tilføre specialister til at vejlede Erhvervssygdomsudvalget kræver lovændring og forventes derfor at træde i kraft 1. januar 2023. De øvrige initiativer implementeres hurtigst muligt.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Danske soldater yder en helt ekstraordinær indsats under deres udsendelser. Det sker på trods af nogle meget svære og helt særlige arbejdsvilkår. Vi skylder derfor også veteraner, som vender hjem med ar på krop og sjæl en behandling i arbejdsskadesystemet af den højeste kvalitet.

- Jeg er derfor glad for, at der er bred politisk opbakning til initiativer, der styrker behandlingen af veteraners psykiske arbejdsskadesager gennem bl.a. mere specialiseret viden. Veteranernes arbejdsskadesager skal selvfølgelig behandles grundigt og på baggrund af den nyeste viden.

Fakta om Erhvervssygdomsudvalget

Erhvervssygdomsudvalget vurderer konkrete arbejdsskadesager, hvor en sygdom ikke er omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme, men hvor der er en sandsynlighed for, at sygdommen skyldes arbejdet. Erhvervssygdomsudvalget indstiller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, om den konkrete sag kan anerkendes som en arbejdsskade. Formålet er at sikre, at sager om sygdomme, der skyldes arbejdet, bliver anerkendt, selvom de ikke står på erhvervssygdomsfortegnelsen.

Erhvervssygdomsudvalget indstiller også løbende til beskæftigelsesministeren, hvilke sygdomme der opfylder kravene for at blive optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen. Det skal sikre, at erhvervssygdomsfortegnelsen altid tager udgangspunkt i den nyeste forskning.

Kontakt

Pressevagt

51232830