Spring over hovedmenu

NYHED / 08-12-2023

Redegørelse om ligeløn 2023

Ligelønsredegørelsen for 2023 er nu klar. Redegørelsen indeholder en kort gennemgang af de seneste tre års initiativer, regler og retspraksis på ligelønsområdet.

Beskæftigelsesministeriet følger løbende udviklingen på ligelønsområdet, og hvert tredje år udarbejder beskæftigelsesministeren og ministeren for ligestilling en redegørelse for indsatsen for at opnå lige løn mellem mænd og kvinder. 

Den nye ligelønsredegørelse, der omfatter perioden fra december 2019 til november 2023, indeholder bl.a. en gennemgang af initiativer, der har til formål at mindske lønforskellene mellem mænd og kvinder.

Det gælder fx ni ugers øremærket orlov, samt samme ret til 24 ugers orlov på barselsdagpenge efter fødslen til begge forældre. Selvstændige erhvervsdrivende er desuden blevet optaget i barselsudligningsordningen for at styrke kvinders incitament til at blive selvstændige.

Derudover indeholder ligelønsredegørelsen en analyse af lønforskellene mellem mænd og kvinder, gennemgang af retspraksis om ligeløn og bidrag fra arbejdsmarkedets parter om deres initiativer på ligelønsområdet. 

 Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Ligeløn er et af vores mest afgørende principper på det danske arbejdsmarked. Derfor har regeringen fokus på at udligne den lønforskel mellem mænd og kvinder, som der desværre stadig er. Et af vores redskaber er ligelønsredegørelsen, der giver os en status på ligelønsområdet, herunder ny viden og tiltag, som arbejdsmarkedets parter har iværksat siden sidste redegørelse.

- En af de ting, som jeg er særligt glad for, er indførelse af øremærket orlov, som bidrager til mere ligestilling i hjemmene og dermed mere ligeløn mellem kønnene.  

Kontakt

Pressevagt

51232830