Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 25-02-2014

Regeringen har modtaget Koch-udvalgets rapport med anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats

Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats med Carsten Koch i spidsen har i dag offentliggjort sin rapport med 39 anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats for dagpengemodtagere. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har på regeringens vegne modtaget rapporten.

Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats med Carsten Koch i spidsen har i dag offentliggjort sin rapport med 39 anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats for dagpengemodtagere. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har på regeringens vegne modtaget rapporten.

Med anbefalingerne peger ekspertgruppen på, at der er behov for et skifte væk fra den nuværende standardiserede beskæftigelsesindsats, hvor alle ledige får samme tilbud, og hvor bureaukrati hæmmer arbejdet i jobcentre og a-kasser. Ekspertgruppen anbefaler en mere individuel indsats og en bedre udnyttelse af de 2,3 mia. kr., der i dag bruges på den aktive indsats til dagpengemodtagere.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen siger:

- Jeg vil gerne takke ekspertgruppen for det store og grundige arbejde og for at have kastet et kritisk blik på alle dele af beskæftigelsespolitikken. Det har været tiltrængt. Rapporten giver os klare bud på, hvordan det er muligt at få en mere effektiv og meningsfuld indsats for både arbejdsløse og virksomheder.

- For mig handler en reform af beskæftigelsesindsatsen først og fremmest om den enkelte arbejdsløse. Om den pædagog eller maler, der står uden arbejde. Om den slagteriarbejder, der har måttet se sin arbejdsplads flytte til udlandet. Og om de langtidsledige, der risikerer at blive skubbet helt ud af arbejdsmarkedet. Med en toårig dagpengeperiode er det vigtigere end nogensinde, at vi ikke spilder de arbejdsløses tid med meningsløse aktiveringskurser, der opleves som om, vi har mistillid til den enkelte. Jeg er enig med ekspertgruppen i, at den afkortede dagpengeperiode skærper behovet for en tidligere, målrettet og langt mere individuel indsats, siger Mette Frederiksen.

Da regeringen i februar 2013 nedsatte ekspertgruppen, blev der samtidig nedsat en partsgruppe, som består af LO, FTF, AC, 3F, Dansk Metal, HK, FOA, DA, DI, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Tekniq, Lederne og KL. Regeringen er løbende i dialog med partsgruppen, som også har afgivet bemærkninger til ekspertgruppen.

- For regeringen er det afgørende, at arbejdsmarkedets parter er tæt inddraget i arbejdet med at skabe en ny og bedre beskæftigelsesindsats, for det er dem, der har bedst føling med, hvad der sker på arbejdsmarkedet.

- Vores målsætning er, at reformen vil betyde et mærkbart løft i kvaliteten af beskæftigelsesindsatsen, så vi giver en bedre hjælp til den enkelte arbejdsløse. Jeg vil samtidig understrege, at reformen handler om selve indsatsen, ikke om ydelser, siger Mette Frederiksen.

Ekspertgruppen er sammensat af formand Carsten Koch, tidligere skatte- og sundhedsminister, Michael Rosholm, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, Per Kongshøj Madsen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) ved Aalborg Universitet, og Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Aarhus Kommune.

Kontakt

Pressevagt

51232830