Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 10-04-2014

Virksomheder skal nemt og hurtigt kunne ansætte højtkvalificerede udenlandske medarbejdere

- Udspil til reform af international rekruttering

Regeringen vil med et nyt udspil til en reform af international rekruttering styrke virksomhederne i den internationale konkurrence.

Målet er, at virksomhederne nemt og hurtigt skal kunne tiltrække højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet. For hver højtkvalificeret medarbejder, der får job i Danmark, bliver der skabt flere danske job.

Reformen har derudover forslag til, hvordan vi som samfund sikrer, at udenlandske medarbejdere og deres familier føler sig godt modtaget i Danmark. Det handler for eksempel om flere internationale skolepladser, kortere ventetid på CPR-numre, og at man skal kunne finde informationer fra det offentlige på engelsk.

Reformen er ikke mindst et svar på, at Danmark halter bagud i kampen om højtkvalificerede udlændinge. Danmark er placeret på en 19. plads i OECD, når det handler om at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge. To ud af tre virksomhedsledere vurderer, at Danmarks udbud af højtuddannet arbejdskraft ikke er tilstrækkeligt til at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov, og hver femte bosiddende udlænding overvejer at flytte.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen siger:

- De virksomheder, der konkurrerer på det globale marked, er en vigtig del af fundamentet for vores velfærdssamfund. Med vores udspil vil regeringen gøre det lettere for virksomhederne at tiltrække og fastholde de allerdygtigste medarbejdere. Det vil bidrage til vækst, flere danske arbejdspladser og dermed styrke vores velfærd.

- Samtidig med, at vi styrker virksomhederne i den internationale konkurrence, vil vi ændre de ordninger for udenlandsk arbejdskraft, som ikke har fungeret efter hensigten. Fx skal greencard-ordningen ikke være en genvej til billig arbejdskraft indenfor det ufaglærte og faglærte område. Med den arbejdsløshed, vi har, er det jobfunktioner, vi både kan og vil bestride selv.

Skatteminister Morten Østergaard siger:

- Vi er i Danmark dybt afhængige af at kunne tiltrække kvalificerede udlændinge. Derfor ønsker regering at gøre det endnu mere attraktivt at komme til Danmark og arbejde. Det drejer sig både om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet og om at gøre det attraktivt for de internationale studerende, som allerede er i landet, at blive her og bidrage, når deres studie er afsluttet. Vores reform leverer et stort bidrag til dansk økonomi og til de virksomheder, der har brug for specialiseret international arbejdskraft for at kunne konkurrere med udenlandske virksomheder og fastholde produktion og udvikling i Danmark.
 
- En af de vigtigste faktorer, når det gælder om at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft, er de økonomiske vilkår, som danske virksomheder kan tilbyde. Forskerskatteordningen er et vigtigt værktøj, som gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere højtkvalificerede udenlandske nøglemedarbejdere og forskere. Netop derfor vil vi lempe ordningen ved at nedsætte beløbsgrænsen med 10.000 kr. om måneden. Det vil bidrage til at få flere medarbejdere til Danmark, som hentes på grund af deres høje kvalifikationer. På den måde får vi løftet arbejdsstyrken og økonomien, og det vil samtidig skabe ekstra arbejdspladser til danske arbejdstagere.

Hovedelementer i regeringens udspil

  • Det skal være lettere og hurtigere for virksomheder at rekruttere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft
  • Danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende
  • Modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes
  • Lige vilkår for international arbejdskraft

Kontakt

Pressevagt

51232830