Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 14-03-2017

Enig forligskreds vil skabe bedre rammer for ressourceforløb og større tryghed for borgerne

Med et fælles mål om bedre ressourceforløb skal en ny initiativpakke skabe klare rammer for kommunernes arbejde med ressourceforløb og større tryghed for borgerne.

Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob (S, SF, RV, V, K og LA) er enige om, at reformen grundlæggende er rigtig. Der er imidlertid også udfordringer på området, som forligskredsen ønsker at løse. Først og fremmest har der været for mange eksempler på ressourceforløb, hvor borgeren ikke kan se meningen og målet med indsatsen.

Forligskredsen står derfor bag en fælles initiativpakke med tre tiltag, hvor hovedsigtet er, at kommunerne får tilrettelagt bedre ressourceforløb. Det kræver, at der er ekstra fokus på at skabe større tryghed for borgere i ressourceforløb gennem inddragelse af borgeren og klare rammer for, hvem der skal have ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, og hvad formålet er med indsatsen i ressourceforløb.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er glad for, at reformen af førtidspension og førtidspension fortsat har forligskredsens fulde opbakning. Men der har også vist sig nogle problemer, som vi tager fat om. Ressourceforløb skal give mening og være til gavn for borgerne. Med initiativpakken understøtter vi, at kommunerne får tilrettelagt bedre ressourceforløb, hvor indsatsen giver mening, og borgerne føler sig trygge. Det er vigtigt, at vi holder fast i, at flest muligt skal hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet gennem ressourceforløb og væk fra passiv forsørgelse.

De tre tiltag i initiativpakken er:

  1. Styrket sundhedsfaglig rådgivning skal skabe større tryghed
    Borgere i ressourceforløb får ret til at få en ekstra vurdering fra en regional sundhedskoordinator, hvis de er usikre på, om helbredet er godt nok til at deltage i fx et praktikforløb på en virksomhed. Det skal sikre, at ressourceforløbene altid tilrettelægges, så borgerne føler sig trygge, og at det styrker borgerens retsstilling.
  2. Målgruppe og formål for ressourceforløb tydeliggøres for kommunerne
    I en ny orienteringsskrivelse bliver det klargjort, hvem der er i målgruppen for et ressourceforløb – og hvem der ikke er. Samtidig bliver formålet med virksomhedspraktik tydeliggjort. Formålet er at udvikle den enkelte borger – ikke at dokumentere, hvad borgeren ikke kan.

  3. Pulje med 40,4 mio. kr. til at forbedre og målrette ressourceforløb
    Puljen ”Bedre ressourceforløb” med 40,4 mio. kr. målrettes, så der kommer styrket fokus på borgerinddragelse, kommunernes sagsbehandlingstider og et bedre match mellem borgere og virksomheder, når der skal etableres praktikophold.

Fakta om initiativpakken (PDF)

Fakta med nøgletal på området (PDF)

Fakta om brugerundersøgelse blandt borger i ressourceforløb (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830