Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 31-10-2017

Bred aftale om en ny ferielov i Danmark

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om en ny ferielov i Danmark. Med aftalen vil nye på arbejdsmarkedet kunne holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet. Det er udgangspunktet i en bred aftale om en ny dansk ferielov, som regeringen i dag har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Aftalen tager direkte afsæt i forslaget til en ny ferielov, som arbejdsmarkedets parter i Ferielovsudvalget i august overleverede til regeringen. 

Alle lønmodtagere vil med aftalen have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. Men fremover skal lønmodtagerne optjene og afvikle deres ferie på samme tid – i modsætning til i dag, hvor ferien optjenes i kalenderåret januar-december, men først kan afholdes fra 1. maj året efter.

Det vil blandt andet betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse. I dag kan de risikere at vente op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Alle mennesker, der arbejder, har indimellem brug for at lade op og holde ferie. Det glæder mig derfor meget, at det på kort tid er lykkedes at indgå en bred politisk aftale, som sikrer, at nyansatte nu også kan holde betalt ferie. Jeg vil gerne takke aftalepartierne for deres opbakning til en ny ferielov, som direkte udspringer af de anbefalinger, regeringen i august fik overleveret af arbejdsmarkedets parter i Ferielovsudvalget. Det viser, at der er respekt for den danske model og de løsninger, arbejdsgivere og lønmodtagere i fællesskab leverer.

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Leif Lahn Jensen, siger:

- Det er en rigtig god dag for alle unge, som kommer ind på arbejdsmarkedet, og alle langtidssyge og langtidsledige som vender tilbage til et job. De får nemlig med den nye ferielov mulighed for at holde ferie med løn med det samme. Samtidig er jeg meget glad for, at vi har fundet en løsning for de vanskeligt stillede familier med børn, som stod til at miste deres sommerferie.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted, siger:

- Jeg er glad for, at der nu bliver lavet en ferielov, der betyder, at så godt som alle feriepenge vil blive udbetalt til dem, der har optjent dem. Det er det, jeg hele tiden har arbejdet for. Desuden løses problemet med, at nystartede på arbejdsmarkedet skulle vente et helt år, inden de fik ret til at afholde ferie. Derfor er det glædeligt, at der er enighed om den nye ferielov.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen, siger:

- De nuværende ferieregler betyder, at nyansatte på arbejdsmarkedet ikke har betalt ferie i op til 16 måneder. Det, synes jeg, ikke er rimeligt. Derfor glæder jeg mig over, at der har været bred opbakning til en moderne og balanceret ferielov, som blandt andet betyder, at også nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse.

Beskæftigelsesordfører for Alternativet, Torsten Gejl, siger:

- I Alternativet synes vi, at det er en god aftale, som arbejdsmarkedets parter er nået til enighed om i Ferielovsudvalget. Det eneste, vi ærgrer os over, er, at en række udsatte familier og deres børn utilsigtet har mistet muligheden for at komme på ferie, fordi flere med denne aftale vil få udbetalt deres feriepenge, og der bliver dermed færre penge til Arbejdsmarkedets Feriefond. Derfor er jeg rigtig glad for, at det forslag, som Alternativet kom med helt fra starten, om, at man skulle supplere fra satspuljemidlerne til dækningen af det problem, nu er skrevet ind den politiske aftale som noget, vi skal se på.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, siger:

- I Radikale Venstre er vi glade for en ny og mere moderne ferielov, så også nyankomne på arbejdsmarkedet får ret til ferie det første år. Det er på tide. Vi er glade for, at parterne i udvalget har fundet frem til en løsning i fællesskab. Det bakker vi op om.

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge, siger:

- Denne aftale viser det bedste ved Den Danske Model. Solidt arbejde skaber klar forbedring for lønmodtagerne.

Den nye ferielov træder først i kraft fra 1. september 2020, så der er tid til at indrette kollektive overenskomster efter de nye regler. Inden loven træder i kraft, bliver der indført en ”overgangsordning”, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

Kontakt

Pressevagt

51232830