Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 23-03-2021

Effektanalyse: Offentlige løntilskudsjob får ledige hurtigere i job

Både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere kommer hurtigere i beskæftigelse, hvis de har deltaget i offentlige løntilskud, viser ny effektanalyse.

Med beskæftigelsesreformen i 2014 blev offentlige løntilskudsjob målrettet, så de i højere grad følger reglerne for private løntilskudsjob. Baggrunden var, at offentlige løntilskudsjob ikke havde positive beskæftigelseseffekter, som det var tilfældet for private løntilskudsjob, men det billede har nu ændret sig.

Som opfølgning på beskæftigelsesreformen har Beskæftigelsesministeriet fået gennemført en analyse af offentligt løntilskud, som er udarbejdet af Michael Rosholm og Michael Svarer, og den nye effektanalyse viser positive effekter.

Analysen viser blandt andet, at dagpengemodtagere, som deltager i offentlige løntilskud, hurtigere finder arbejde end dem, der ikke deltager i offentlige løntilskud. Samtidig opnår de en mere stabil beskæftigelse efterfølgende. De positive effekter ses tydeligst for ledige med længerevarende uddannelser.

Analysen viser også, at kontanthjælpsmodtagere - både job- og aktivitetsparate - kommer hurtigere i beskæftigelse, hvis de har været i offentlige løntilskud. Dog har kontanthjælpsmodtagere ikke efterfølgende en mere stabil beskæftigelse.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg synes, at det er en interessant analyse, som giver os ny viden på området. Det er rigtig glædeligt, at de offentlige løntilskudsjob også gør en positiv forskel for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

- Resultaterne i analysen giver kommunerne nye perspektiver i den lokale prioritering af beskæftigelsesindsatsen, og det er kun godt, at man med den nye viden får flere redskaber i værktøjskassen at tage fat i.

Kontakt

Pressevagt

51232830