Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-05-2021

Ny aftale skal hjælpe langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet

Et bredt flertal af folketingets partier er blevet enige om en række midlertidige initiativer til godt 159 mio. kr., der skal styrke og forbedre langtidslediges muligheder for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Siden coronakrisen ramte, er langtidsledigheden steget med mere end 15.000 personer. Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet er derfor blevet enige om at afsætte 159 mio. kr. til en række midlertidige initiativer, der skal hjælpe langtidsledige med igen at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet.  

Flere af tiltagene er målrettet langtidsledige over 50 år, der er i særlig risiko for at sidde fast i ledighed. Blandt andet får både private og offentlige virksomheder mulighed for at få et ekstra tilskud på 20 kr. i timen, hvis de ansætter en langtidsledig over 50 år på den eksisterende løntilskudsordning. Samtidig tilfører aftalen 15 mio. kr. i år og næste år til en særlig pulje målrettet seniorer, som jobcentre og a-kasser evt. i samarbejde med private aktører kan søge til en håndholdt indsats til ledige seniorer.

Desuden afsætter partierne 25 mio. kr. til at forlænge ordningen med VEU-koordinatorer til og med 2022. Koordinatorernes opgave er at sikre det gode match mellem virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer og lediges opkvalificering.

Der bliver også igangsat et forsøg, hvor den normale referenceperiode for seks ugers jobrettet uddannelse bliver suspenderet. Det gør det muligt for langtidsledige at gøre brug af retten til jobrettet uddannelse i hele deres dagpengeperiode, indtil de igen er i job.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Selv om ledigheden nu heldigvis falder i takt med genåbningen, er der fortsat en gruppe af langtidsledige, som kan have svært ved få et arbejde. Det er vigtigt, at vi får alle med nu - enten i job eller uddannelse. Det er helt i tråd med regeringens generelle tilgang om, at vi skal investere os ud af krisen. Derfor er jeg rigtig glad for aftalen, som jeg håber kan være den håndsrækning til langtidsledige, så de igen kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen:

- Den bedste hjælp, vi kan give de danskere, der er ledige, er en fuld genåbning af Danmark. Dermed får vi for alvor skabt danske arbejdspladser. Og så skal vi gøre en ekstra indsats for at få langtidsledige danskere tilbage i arbejde. Derfor er jeg glad for dagens aftale, hvor vi bl.a. sikrer, at der kan iværksættes en særlig og ekstraordinær indsats for ledige seniorer i enten a-kassen eller jobcentret med mulighed for samarbejde med andre aktører, og hvor vi sikrer et særligt løntilskud til langtidsledige seniorer og samtidig tager initiativ målrettet de unge, som er i risiko for langtidsledighed.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted:  

- Jeg er glad for at indsatsen for at få seniorer i beskæftigelse igen styrkes med kurser og mere direkte jobformidling. Det er også en klar forbedring at realkompetencevurderingen forbedres, så flere kan få vurderet deres kompetencer og dermed får vurderet, hvad de har behov for af indsats for opkvalificering.

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge:

- Langtidsledigheden er stukket af, og vi skal sætte en stopper for den onde spiral. Derfor er jeg især glad for, at vi sætter flere midler af til den regionale uddannelsespulje, så ledige kan få en hjælpende hånd ind i nye job og brancher, og for at vi viderefører den forlængede jobrotationsperiode, så ledige har mulighed for at styrke deres erfaring og netværk.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa:

- Vi går mod lysere tider og situationen på arbejdsmarkedet ser ganske positiv ud, men det er vigtigt, at vi får alle med. Vores seniorer er i højere grad end andre ramt af langtidsledighed og derfor er Radikale Venstre glade for, at vi nu gennemfører en række initiativer, der er målrettet denne gruppe. Jeg har samtidig en bekymring for at unge nyuddannede som skal ud og søge deres første job kommer bagerst i køen, og derfor har det været vigtigt for Radikale Venstre, at den eksisterende traineeordningen bliver forlænget.

Arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten Jette Gottlieb:

- Enhedslisten har længe opfattet den stigende langtidsledighed som et kæmpe problem. Vi er glade for, at det med denne aftale bliver konstateret, at det ikke er den enkeltes hovedpine, men derimod et strukturelt problem, som vi samfundsmæssigt kan gøre noget ved. Vi er derfor rigtig tilfredse med, at vi får forbedret de langtidslediges muligheder en smule i forhold til opkvalificering. Især hvis de ledige derigennem får bedre muligheder for at gå aktivt ind i en grøn omstilling af produktionen.

Beskæftigelsesordfører for Konservative, Mads Andersen:

- Vi ser den aftale her som et redskab til at løse de udfordringer med langtidsledighed, som er opstået pga. COVID-19. Særligt den virksomhedsrettede indsats er noget, vi har kæmpet for! Vi ved, at for dem som har været ledige længst, virker det at komme ud i en virksomhed og mærke hverdagen igen – for den korteste vej til et job er og bliver at komme ud på en arbejdsplads.

Beskæftigelsesordfører for Alternativet, Torsten Gejl:

- Alternativet er særligt glade for, at vi har sat et stort beløb af til en håndholdt indsats, der skal hjælpe med at forebygge langtidsledighed med personlig sparring i forhold til lediges egne jobønsker og kompetencer.

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Henrik Møller:

- Jeg er meget glad for at vi har lavet en bred og målrettet aftale. En aftale der med en bred vifte af initiativer, kan være løftestangen ud af langtidsledighed.

Initiativerne koster samlet 159 mio. kr. og finansieres af rammen til håndteringen af COVID-19, genopretning af dansk økonomi mv.

Kontakt

Pressevagt

51232830