Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-10-2021

Politisk aftale om øremærket orlov

Regeringen er sammen med et bredt flertal af Folketingets partier bestående af Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om, hvordan EU’s orlovsdirektiv skal gennemføres i Danmark.

I januar 2019 blev orlovsdirektivet vedtaget i EU. Direktivet gælder for lønmodtagere. Med direktivet øremærkes ni ugers forældreorlov til begge forældre. EU-orlovsdirektivet skal være indført i de enkelte medlemslande senest den 2. august 2022.

Aftalen indebærer, at der med den kommende orlovsmodel sikres en ligelig fordeling af orlov mellem mødre og fædre, så mor og far som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel.

For lønmodtagere vil ni ud af de 24 orlovsuger være øremærket som følge af EU’s orlovsdirektiv. Derudover bliver solofædre ligestillet med solomødre i forhold til antallet af orlovsuger efter fødslen, så begge får 46 ugers orlov hver. Samtidig vil soloforældre få mulighed for at overdrage en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem. Endelig får LGBT+ familier mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre.

De nærmere regler for overgangen fra den nuværende orlovsmodel til den kommende orlovsmodel fastlægges i forbindelse med udmøntningen af den politiske aftale. Der fremsættes lovforslag herom inden udgangen af 2021. 

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye:

- Jeg er glad for, at regeringen sammen med en bred kreds af Folketingets partier har fundet et balanceret svar på en pligtopgave fra EU. Regeringen har et klart ønske om, at flere danske fædre skal tage mere orlov, og at orlovsreglerne samtidig bliver så fleksible som muligt. Det gavner fædre, mødre og i særdeleshed børnene, når begge forældre kan være sammen med børnene tidligt i livet. 

- I regeringen havde vi helst set, at EU ikke blandede sig i, hvordan vi indretter vores barselsorlov i Danmark. Når det er sagt, synes jeg, at vi er landet på en god model, som sikrer bedre fordeling af orlov mellem mor og far, men samtidig fastholder mest muligt fleksibilitet for familierne. 

Ligestillingsordfører Fatma Øktem (V) og beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V):

- Venstre er med i aftalen om øremærket barsel, fordi vi netop sikrer en minimumsimplementering af EU-direktivet. Med aftalen implementerer vi principperne bag den aftale, som arbejdsmarkedet parter lavede i september. Venstre har som det eneste borgerlige parti trukket regeringen i en mere borgerlig og liberal retning. Vi har bl.a. forhindret, at øremærkningen blev sat højere end ni uger til mor og far, som de røde partier ellers ønskede. Og vi har fået sat det aftryk, at selvstændige ikke skal omfattes af de nye regler. Venstre har ønsket at fastholde en minimumsimplementering, som sikrer mest mulig frihed og valgfrihed til mor og far.

Ligestillingsordfører Samira Nawa (RV):

- I Radikale Venstre er vi ovenud glade for denne historiske aftale. Fædrebarsel er afgørende for ligestillingen. Det giver fædrene en rettighed til at være sammen med deres helt små børn, og det giver mødrene bedre muligheder for løn, karriere og pension. Samtidig giver vi nu LGBT+ familier bedre rettigheder og får dermed opdateret lovgivningen til 2021.

Ligestillingsordfører Astrid Carøe (SF):

- Jeg er både glad og stolt over resultatet. Aftalen gør op med nogle store skævheder og ligestiller forældrene efter fødslen. Fædrene får samme rettigheder som mødre har haft i årevis, og børnene får mere tid med far. Samtidig giver vi ret til at overføre barsel til en tredje eller fjerde forældre for LGBT+ familier, og soloforældre kan vælge at tage hele barslen selv, eller de kan dele den med bedsteforældre eller andre nære familiemedlemmer.

Ligestillingsordfører, Pernille Skipper (EL):

- Den her aftale er forhåbentlig første skridt mod en kulturændring, hvor fædre er en større og mere aktiv del af deres børns liv. Samtidig kommer det til at betyde langt større ligeløn og mere lige muligheder for fremtidens kvinder og mænd. Det har skabt stor debat, ja, men jeg er sikker på, at det vil betyde positive forandringer.

Politisk leder og ligestillingsordfører Franciska Rosenkilde (ALT):

- I Alternativet arbejder vi for at fremme ligestilling. Derfor er den øremærkede barsel til fædre en god idé. Både for relationen mellem far og barn, men også for samfundet som helhed.

Kontakt

Pressevagt

51232830