Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 03-03-2022

Folketinget vedtager ny orlovsmodel om øremærket orlov

Folketinget har i dag vedtaget en ny orlovsmodel, som skal skabe mere ligestilling mellem forældre og større fleksibilitet i familierne. Samtidigt forbedres orlovsmuligheder for LGBT+ familier og soloforældre.

Til august bliver orlovsreglerne ændret. Alle, som får børn fra og med den 2. august 2022, bliver omfattet af de nye regler. For forældre, som får børn før den 2. august 2022, gælder de hidtidige regler.

Med den nye orlovsmodel får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. To af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – præcist som begge forældre skal i dag.

For lønmodtagere bliver yderligere ni af de 24 uger øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder. Selvstændige, studerende og ledige bliver ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærket orlov.

Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for LGBT+ familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre og for soloforældre bliver det muligt at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er en meget positiv dag for børn i Danmark, nu hvor forældreorloven bliver fordelt mere ligeligt mellem forældrene. Det kommer mor, far og i særlig høj grad børnene til gavn.

- Mænd vil blive tættere knyttet til barnet, og får bedre mulighed for at opleve barnets første par år i den store nye verden. Kvinder kommer til at se en større ligestilling på arbejdsmarkedet. Og vigtigst af alt, så får børnene en større mulighed for at få en tæt tilknytning til både mor og far tidligt i deres liv.

- Familier anno 2022 kommer i mange former. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi forbedrer LGBT+ familier og soloforældres muligheder for at dele forældreorloven. Lovgivningen skal selvfølgelig følge med tiden, så alle – uanset familieform – kan indrette sig, så det passer til lige netop deres situation.

Ny orlovsmodel om øremærket orlov

Anm.: De ni øremærkede uger gælder kun for lønmodtagere

Kontakt

Pressevagt

51232830