Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 15-03-2022

Nyt partnerskab skal hjælpe fordrevne ukrainere i job

Det skal være nemt og hurtigt for tilrejsende ukrainere at finde job i Danmark. Regeringen, arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner er nu gået sammen om Partnerskab om ukrainere i job.

Regeringen, FH, DA, AC, KL og Danske Regioner er enige om, at Danmark har et særligt ansvar for at hjælpe fordrevne fra krigen i Ukraine. For at gøre det nemmere at komme ind på det danske arbejdsmarked, er de derfor gået sammen og har lavet Partnerskab om ukrainere i job.

Partnerskabet vil have fokus på:

God modtagelse i Danmark: Ukrainske borgere skal have hjælp til at starte en hverdag i Danmark, herunder hjælp til praktiske udfordringer og integration på arbejdsmarkedet og i det danske samfund.

Hurtig kompetenceafklaring: Tilrejsende ukrainere skal have hjælp til fx at udarbejde CV og få vurderet kompetencer.

Jobbank: Der skal formidles stillingsopslag fra virksomheder, der har ledige jobs. Jobsøgende ukrainere skal nemt have adgang til at finde job, og kommunerne skal hjælpe med at matche.

Mulighed for danskundervisning: Et større kendskab til det danske sprog er væsentligt for at kunne gebærde sig i det danske samfund og på arbejdsmarkedet.

Fokus på opkvalificering: Ukrainerne får adgang til korte kurser, som kan hjælpe dem med at få foden inden for på det danske arbejdsmarked. Partnerskabet arbejder også på at lave forløb målrettet brancher med gode jobmuligheder som fx hotel- og restauration, industri og social- og sundhedsområdet.

Mulighed for igu-forløb: Ukrainere skal have adgang til at deltage i igu-ordningen for hurtigst muligt kan få en hjælpende hånd til at komme i arbejde.

Fokus på ordentlige arbejdsvilkår: Ansættelse af ukrainske borgere skal ske efter almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår m.v.

Partnerskabet vil løbende mødes og følge op på arbejdet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er rigtig glad for, at vi med partnerskabet får gjort det nemmere for de fordrevne ukrainere at komme ind på det danske arbejdsmarked. Når de er kommet på plads i Danmark og har fået styr på det mest basale, så er det vigtigt, at vi skaber nogle gode forudsætninger for, at de også kan tjene penge, få nogle faste rammer i hverdagen og føle sig som en del af samfundet på den måde.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger:

- Vi står formentlig foran den største integrationsopgave i mands minde. Tusinder af ukrainere ankommer til Danmark i disse uger. Flest muligt af dem skal være vores nye kolleger. Færrest muligt skal være stamkunder på jobcentret. Det er også klart det bedste for børnene, hvis forældrene hurtigt får noget meningsfuldt at foretage sig.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard siger:

- Vi står i en helt særlig situation med krig i Europa, og med partnerskabet giver vi hinanden håndslag på, at regeringen og arbejdsmarkedets parter sammen vil arbejde for hurtig og god adgang til arbejdspladserne i Danmark. Vi vil gøre vores til, at ukrainerne får mulighed for at bliver vores nye kolleger og en del af samfundet. Vi skal sikre den nødvendige adgang til afklaring af kompetencer, opkvalificering til job og ret til gratis danskundervisning. Og vi skal sikre, at bøvl og bureaukrati ikke står i vejen. Det er en bunden opgave, og det skal lykkes.

Administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Jacob Holbraad siger:

- Det er helt afgørende med hurtig hjælp til de fordrevne fra Ukraine i denne tragiske situation, og vi vil gerne kvittere for, at Folketinget har handlet hurtigt med særloven. Vi bakker også op om partnerskabet. Det helt afgørende er, at ukrainerne hurtigt og uden unødigt besvær vil kunne deltage på det danske arbejdsmarked. Derfor skal vi meget hurtigt have konkrete svar på, hvordan praktiske barrierer, som kan stå i vejen for at få et job, bliver nedbrudt. Det er fx vigtigt at få lavet en målrettet indsats for at hjælpe ukrainerne i arbejde ved hjælp til udarbejdelse af et CV, oprettelse af lønkonto, nem-id, skattekort osv. Det kan man ikke forvente, at mennesker, som lige er flygtet fra krig og ikke kender det danske samfund, selv kan klare.

Formand for Akademikerne Lisbeth Lintz siger:

- Det er på en meget trist baggrund, at vi står her, men jeg er glad for, at den danske model endnu en gang har vist sit værd, og at arbejdsmarkedets parter kan træde sammen og derved hjælpe ukrainere, der er på flugt. For Akademikerne har det været vigtigt, at det ikke kommer som nogen overraskelse, at der også kommer højtuddannede flygtninge til Danmark - de må ikke må blive ramt af en mur af barrierer, inden de kan bringe deres kompetencer i spil, det vil virke demotiverende og helt forkert i den nuværende situation. Det er i samme forbindelse vigtigt, at vi som faglige organisationer selv tager et ansvar og hjælper med at tage godt imod de flygtninge, der kommer.

Næstformand i KL Martin Damm siger:

- Partnerskabet sender et stærkt signal om, at alle parter omkring det danske arbejdsmarked står sammen om at hjælpe de ukrainere, der kommer til landet i denne usædvanlige tid. Først og fremmest skal vi sikre, at der er trygge rammer til dem, så de kan starte en ny hverdag op. Dernæst skal vi blive klogere på, hvem de er, hvilke kompetencer de har med i bagagen, og hvilke ønsker de har for deres tid i Danmark. Det er en vigtig forudsætning for, at de kan få fodfæste både på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

Bestyrelsesmedlem i Danske Regioner Heino Knudsen siger:

- Fra regionernes side vil vi gerne byde ukrainerne velkommen til, og vi vil gøre vores til at give dem de bedste betingelser for at falde til og få fodfæste så hurtigt som muligt. Vi håber, at ukrainerne vil trives med de menneskenære og meningsfulde opgaver, der findes i sundhedsvæsenet.

Kontakt

Pressevagt

51232830