Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 01-01-2024

Nu kan LGBT+ familier overdrage orlovsuger til sociale forældre

Retlige forældre til børn født eller modtaget den 1. januar 2024 eller senere får mulighed for at overdrage de orlovsuger, som ikke er øremærket, til sociale forældre.

Med årsskiftet følger forbedrede orlovsmuligheder for LGBT+ familier. Nu er de sidste dele af orlovsmodellen med øremærket orlov nemlig trådt i kraft. Det betyder, at retlige forældre til børn født eller modtaget i dag og frem kan overdrage den orlov, som ikke er øremærket, til sociale forældre.

Sociale forældre er:

  • Den retlige forælders ægtefælle.
  • Den retlige forælders samlevende, som har levet i et ægteskabslignende forhold med en forælder i mindst to år.
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet.
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet.

Orlovsreglerne for soloforældre bliver også mere fleksible fra den 1. januar 2024 januar. Nu kan soloforældre for børn, der er kommet til verden eller modtaget den 1. januar eller senere, overdrage en del af deres orlov med barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem.

Overdragelsen kan enten være til egne forældre eller søskende og er betinget af, at beskæftigelseskravet er opfyldt. Hvis der er tale om, at den ene forælder er død, er der også mulighed for at overdrage orlovsuger til den afdødes forældre eller søskende. Det nærtstående familiemedlem skal afholde orloven, inden barnet fylder ét år. 

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Vi skal have et samfund, hvor folk er frie til at være dem, de er, og hvor alle oplever lige rettigheder. Derfor er det godt, at LGBT+ familier og soloforældre nu har bedre orlovsmuligheder.

- De nye rettigheder åbner mulighed for, at man både kan give barnet en tryg og rolig start på livet og samtidig planlægge sin barsel efter egne behov og arbejdslivet. Vi er ikke i mål, men det er et godt skridt i retning af reel ligestilling i Danmark.

Kontakt

Pressevagt

51232830