Spring over hovedmenu

Satser for 2023

Her kan du finde satser for offentlige forsørgelsesydelser. Satserne gælder fra 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Udvalgte satser

Satser for dagpenge Sats
Fuldtidsforsikrede 19.728 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede 13.152 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 16.177 kr. pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 10.785 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 14.106 kr. pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 9.864 kr. pr. md.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Sats
Hel dagpengegodtgørelse 911 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse 456 kr. pr. dag
Satser for efterløn Sats
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) 17.952 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) 11.968 kr. pr. md.
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 19.728 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) 13.152 kr. pr. md.
Sygedagpenge Sats
Højeste sygedagpengebeløb 4.550 kr. pr. uge
Barselsdagpenge Sats
Ved barsel og pasning af alvorligt syge børn 4.550 kr. pr. uge
Kontanthjælp Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

15.874 kr. pr. md.

Fyldt 30 år, andre

11.944 kr. pr. md.

Enlige forsørgere under 30 år

15.172 kr. pr. md.

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

10.615 kr. pr. md.

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

11.944 kr. pr. md.

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

15.874 kr. pr. md.

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

11.944 kr. pr. md.

25-29 år, udeboende

7.699 kr. pr. md.

25-29 år, hjemmeboende

3.715 kr. pr. md.

Under 25 år, udeboende

7.699 kr. pr. md.

Under 25 år, hjemmeboende

3.715 kr. pr. md.

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

15.874 kr. pr. md.

Fleksydelse Sats
Fleksydelse (100 pct.) 236.604 kr. pr. år