Spring over hovedmenu

Aktivering

Som arbejdsløs har man ret og pligt til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre mulighederne for at komme i arbejde.

Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv., jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 234 af 10. februar 2022)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Over 25 år Lovhenvisning Sats
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 48, jf. §§ 47 og 70 19.728 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 48, jf. §§ 47 og 70 13.152 kr. pr. md.
Under 25 år, ingen uddannelse Lovhenvisning Sats
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 19.728 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 13.152 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:    
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 2 9.864 kr. pr. md.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 2 6.576 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5 19.728 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5 13.152 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2 og 3 9.864 kr. pr. md.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2 og 3 6.576 kr. pr. md.
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 3 og 5  19.728 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 3 og 5 13.152 kr. pr. md.
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 3 9.864 kr. pr. md.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 3

6.576 kr. pr. md.

Under 25 år, gennemført uddannelse Lovhenvisning Sats
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 19.728 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 13.152 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 4 og 5 19.728 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 4 og 5 13.152 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer med forsørgelsespligt over for børn:    
Dagpenge (82 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 16.177 kr. pr. md.
Dagpenge (82 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 10.785 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer uden forsørgelsespligt over for børn:    
Dagpenge (71,5 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 14.106 kr. pr. md.
Dagpenge (71,5 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 9.404 kr. pr. md.

 

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation