Spring over hovedmenu

Arbejdsskadesikring

En arbejdsskade er en personskade, som opstår på grund af en pludselig hændelse eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Ifølge arbejdsskadesikringsloven har en arbejdsgiver pligt til at forsikre sine ansatte mod arbejdsskader og anmelde en arbejdsskade.

Satser for arbejdsskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Ydelser Lovhenvisning Sats
Lægebehandling, kørsel i egen bil

§ 38, stk. 2

2,19 kr. pr. km.
Lægebehandling, timepenge

§ 38, stk. 2

19,88 kr. pr. time
Lægebehandling, dagpenge

§ 38, stk. 2

477 kr. pr. dag
Lægebehandling, overnatning, hele landet

§ 38, stk. 2

1.448 kr. pr. døgn
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum

§ 38, stk. 2

311,61 kr. pr. time
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum

§ 38, stk. 2

222,05 kr. pr. time
Brillestel, maksimum1 § 15, stk. 5 1.260 kr.
Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum § 17, stk. 6 448.997 kr. pr. år
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. § 18, stk. 3 979.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. § 18, stk. 4 1.174.800 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 20022 § 33, stk. 3 712.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 20022 § 33, stk. 4 854.400 kr.
Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 19933 § 71, stk. 4 71.000 kr. pr. år
Overgangsbeløb ved dødsfald § 19, stk. 1 184.500 kr.
Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum § 20, stk. 2 162.288 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum4 § 21, stk. 1 54.096 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum4 § 21, stk. 2 108.192 kr. pr. år
Beregningsgrundlag Lovhenvisning Sats
Årsløn, maksimum § 24, stk. 5 588.000 kr. pr. år
Årsløn, personer udenfor erhverv § 24, stk. 2 45.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum § 24, stk. 6 219.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal § 24, stk. 2 419.000 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost og logi § 24, stk. 4 48.615 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, fuld kost § 24, stk. 4 95 kr. pr. dag
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, delvis fuld kost § 24, stk. 4 80 kr. pr. dag
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, et måltid dagligt § 24, stk. 4 50 kr. pr. dag
Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) § 25, stk. 2 60,1 pct.
Honorarer for lægeerklæringer5 Lovhenvisning Sats
Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse6 § 35, stk. 3 233 kr.
Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader6 § 35, stk. 3 612 kr.
Indledende attest AES 010 Lægeerklæring I7 § 35, stk. 3 663 kr.
Funktionsattest AES 020 Generel funktionsattest7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 210 Psykiske følger7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 220 Øje7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 230 Nakke-hals7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 240 Brystryg og lænderyg7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 280 Brok7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 290 Hørelse7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Tillæg til AES 290 for nyoptaget toneaudiometri7 § 35, stk. 3 331 kr.
Tillæg til AES 290 for nyoptaget taleaudiometri7 § 35, stk. 3 331 kr.
Tillæg til AES 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling7 § 35, stk. 3 166 kr.
Funktionsattest AES 310 Skulderled/overarm7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 320 Albueled7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 330 Underarm7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 340 Håndled7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 350 Fingre7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 410 Hofte/lårben7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 420 Knæled7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 430 Underben7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 440 Fodled7 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Sagspriser Lovhenvisning Sats
Ulykkestilfælde8,9 § 59, stk. 1 11.860 kr.
Erhvervssygdom8,10 § 59, stk. 1 5.420 kr.
Sag efter veteranloven8,11 § 6 5.420 kr.
Sag oprettet i Ankestyrelsen § 59, stk. 1 10.300 kr.

1 Inklusive moms

2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000

3 Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987

4 Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever)

5 Eksklusive moms

6 Gælder for perioden 1. oktober 2023 - 31. marts 2024

7 Gælder for perioden 1. april 2023 - 31. marts 2024

8 Beløb betales ved behandling af nyanmeldt sag og ved behandling i forbindelse med revision/genoptagelse af sag

9 Gælder også for sag om skade på briller, hjælpemidler mv. samt sag om kortvarig skadelig påvirkning

10 Gælder også for sag om pludselig løfteskade

11 Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014