Spring over hovedmenu

Befordringsgodtgørelse

Når den daglige transport mellem ens bopæl og aktiveringstilbud eller uddannelse ligger ud over 24 km, kan man søge om befordringsgodgørelse.

Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 701 af 22. maj 2022)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Befordringsgodtgørelse mv. Lovhenvisning Sats
Befordringsgodtgørelse, kilometersats § 175, stk. 1. og stk. 2 1,10 kr. pr. km.

Merudgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 6, nr. 2-5, 7, 8, 12 og 13)

§ 176, stk. 1 1.000 kr. pr. md.