Spring over hovedmenu

Boligstøtte

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift.

Boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 229 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Individuel boligstøtte - boligydelse Lovhenvisning Sats

Formuegrænserne for formuetillæg:

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8 a, stk. 1

 

940.800 kr. pr. år

1.881.800 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

96,00 kr. pr. år

30,50 kr. pr. år

72,50 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

16,00 kr. pr. år

23,25 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 


72,50 kr. pr. år

36,00 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 36,75 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 100.200 kr. pr. år
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4 14.400 kr. pr. år 
Tillægget til boligudgiften § 21, stk. 1 7.500 kr. pr. år
Indkomstgrænse § 21, stk. 1, 1. pkt. 178.700 kr. pr. år
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn § 21, stk. 1, 2. pkt. 

47.100 kr. pr. år

Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 21, stk. 2 18.900 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse § 23, stk. 1

52.908 kr. pr. år 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber § 24 d, stk. 2  33.300 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber § 24 e, stk. 3 17.640 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån §§ 33 og 34 3.876 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - boligsikring Lovhenvisning Sats

Formuegrænserne for formuetillæg

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8 a, stk. 1

 

794.600 kr. pr. år

1.589.400 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

81,25 kr. pr. år

25,75 kr. pr. år

61,25 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

13,50 kr. pr. år

19,50 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 


61,25 kr. pr. år

30,50 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 31,00 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 84.700 kr. pr. år 
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4  12.200 kr. pr. år 
Indkomstgrænse § 22, stk. 1, 1. pkt.  150.900 kr. pr. år 
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn  § 22, stk. 1, 2. pkt.  39.800 kr. pr. år 
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 22, stk. 2 25.400 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring  § 23, stk. 1  44.688 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber  § 24 d, stk. 2  28.100 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber  § 24 e, stk. 3  14.904 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån  §§ 33 og 34  3.276 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - diverse satser Lovhenvisning Sats

Grænsebeløb for beboerindskudslån

- lejligheder

- enkeltværelser

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

§ 56

 

268.556 kr. pr. år

181.931 kr. pr. år

47.100 kr. pr. år

Kompensationsordning1   207.000 kr. pr. år
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932   272.100 kr. pr. år
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3   15.200 kr. pr. år

Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte

- Senior- og førtidspension (alle ordninger)

- Folkepension

- Andre 

§ 8, stk. 2

 


1,95 pct.

3,00 pct. 

3,00 pct.

1Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72.