Spring over hovedmenu

Efterløn

Efterløn er en tilbagetrækningsydelse for folk, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. Efterløn forudsætter, at man har været medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag.

Efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 234 af 10. februar 2022)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Efterløn Lovhenvisning Sats
100 pct. sats, fuldtidsforsikrede § 74 l, stk. 1 og 2 19.728 kr. pr. md.
100 pct. sats, deltidsforsikrede § 74 l, stk. 1 og 2 13.152 kr. pr. md.
91 pct. sats, fuldtidsforsikrede § 74 l, stk. 3  17.952 kr. pr. md.
91 pct. sats, deltidsforsikrede § 74 l, stk. 3 11.968 kr. pr. md.
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden Lovhenvisning Sats
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer) § 74 g, stk. 1 87.186 kr. pr. år
Nedre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 7 113.791 kr. pr. år
Øvre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 7 227.585 kr. pr. år
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn § 3, stk. 4, i bek. nr. 1188 af 5. august 2020 56.100 kr. pr. år
Bundfradrag for 2023 ved beregning af fradrag i efterløn for pension Lovhenvisning Sats
Bundfradrag § 74 j, stk. 10 17.300 kr. pr. år
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2023 Lovhenvisning Sats
Grænse for arbejdsindtægt § 74 e, stk. 3 42.275 kr. pr. år
Beløb for den skattefrie præmie for 2023 Lovhenvisning 1. præmieportion
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede § 74 m, stk. 11 14.204 kr.
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede § 74 m, stk. 11 9.469 kr.
Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2023 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 o, stk. 3 478 kr. pr. md.
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 o, stk. 3 357 kr. pr. md.
Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2023 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 478 kr. pr. md.
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 357 kr. pr. md.
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 478 kr. pr. md.
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 357 kr. pr. md.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation