Spring over hovedmenu

Fleksydelse

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.

Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 222 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Fleksydelse Lovhenvisning Sats
Fleksydelse (100 pct.) § 17, stk. 1 236.604 kr. pr. år
Fleksydelse (91 pct.) § 17, stk. 2 og 3 215.304 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af fleksydelse § 25, stk. 2 100 kr. pr. md.
Fradrag i pensionsbeløb § 18, stk. 11 17.300 kr. pr. år
Lempeligt fradrag § 20, stk. 3 42.275 kr. pr. år
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1 § 21 87.186 kr. pr. år
Fleksydelsesbidrag2 § 8 1.593 kr. pr. kvartal
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren3 § 12 1,78 kr. pr. time

1 Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

2 Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

3 Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.