Spring over hovedmenu

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger § 25, stk. 2, nr. 1 15.874 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre § 25, stk. 2, nr. 2 11.944 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år § 25, stk. 3, nr. 1 15.172 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 3, nr. 2 10.615 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 25, stk. 3, nr. 3 11.944 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 25, stk. 3, nr. 4 15.874 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 25, stk. 3, nr. 5 11.944 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 6 7.699 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 7 3.715 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 8 7.699 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 9 3.715 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 25, stk. 4 15.874 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Enlig forsørgere under 30 år § 25, stk. 9, nr. 1 700 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 9, nr. 2 5.260 kr. pr. md.
25-29 år og udeboende § 25, stk. 9, nr. 3 4.246 kr. pr. md.
25-29 år og hjemmeboende § 25, stk. 9, nr. 4 8.231 kr. pr. md.
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 4 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.751 kr. § 35, stk. 4 200 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.751 kr. og højst 10.144 kr. § 35, stk. 4 400 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.144 kr. og højst 13.803 kr. § 35, stk. 4 650 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.803 kr. § 35, stk. 4 750 kr. pr. dag
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 5 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.751 kr. § 35, stk. 5 600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.751 kr. og højst 10.144 kr. § 35, stk. 5 1.200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.144 kr. og højst 13.803 kr. § 35, stk. 5 1.950 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.803 kr. § 35, stk. 5 2.250 kr. pr. hændelse
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet    
Sanktionsgrænse § 42, stk. 1 og § 43, stk. 1 11.944 kr. pr. md.
Engangshjælp Lovhenvisning Sats
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 2 6.383 kr. pr. md.
Hjemmeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 3 3.174 kr. pr. md.
Hjælp til visse persongrupper Lovhenvisning Sats
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 1 10.657 kr. pr. md.
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 2 3.223 kr. pr. md.
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum) § 12, stk. 3 13.090 kr. pr. md.
Beløb der ses bort fra ved formue og fradrag ved indtægter Lovhenvisning Sats
Formue, enlige § 14, stk. 1 10.000 kr. pr. år
Formue, ægtefæller § 14, stk. 1 20.000 kr. pr. år
Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom § 14, stk. 8 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgerpligt § 30, stk. 2 15.874 kr. pr. md.
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre § 30, stk. 2 11.944 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt § 31, stk. 1 29,43 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb) § 31, stk. 2 27.815 kr. pr. år
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats § 31, stk. 3 268,63 kr. pr. time
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift Lovhenvisning Sats
Ikke-forsørgere § 34, stk. 8 3.300 kr. pr. md.
Forsørgere med et hjemmeboende barn § 34, stk. 8 4.800 kr. pr. md.
Forsørgere med et udeboende barn § 34, stk. 8 4.900 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. hjemmeboende barn udover 1 § 34, stk. 8 900 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. udeboende barn udover 1 § 34, stk. 8 700 kr. pr. md.
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum § 34, stk. 8 19.728 kr. pr. md.
Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse § 34, stk. 8 14.595 kr. pr. md.
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb) § 96 a, stk. 1 15.874 kr. pr. md.