Spring over hovedmenu

Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloft, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 247 af 3. marts 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 1 15.874 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 2 11.944 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 1, nr. 3 16.550 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 1, nr. 4 16.941 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 1, nr. 5 14.447 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr. 1 13.553 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 2 13.419 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 2, nr. 3 10.294 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr. 4 16.223 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 5 16.614 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 2, nr. 6 11.060 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 1 12.925 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 2 12.751 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 3, nr. 3 9.863 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 4 15.436 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 5 15.825 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 3, nr. 6 10.623 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4) Lovhenvisning Sats
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 1 9.622 kr. pr. md.
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 2 9.694 kr. pr. md.
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 3 6.466 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 4 7.752 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 5 7.825 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 6 5.726 kr. pr. md.

 

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation