Spring over hovedmenu

Ressourceforløbsydelse

Alle, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Ressourceforløbsydelse Lovhenvisning Sats
Forsørgere §§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 1 15.874 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere §§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 2 11.944 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt §§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 3 3.715 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg §§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 4 15.874 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb) § 68, stk. 4 4.550 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.) § 68, stk. 5 4.052 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger) § 68, stk. 5 15.874 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger) § 68, stk. 5 11.944 kr. pr. md.
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Lønindtægtsgrænse § 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9 15.817 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud § 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10 17,31 kr. pr. time
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4. 733 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4. 551 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4. 171 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4. 733 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.837 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.837 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse) § 69 d, stk. 2, nr. 1 1.837 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt § 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2 283 kr. pr. hændelse
Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j Lovhenvisning Sats
Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1 § 69 d, stk. 3, nr. 1 og § 69 o, stk. 3, nr. 1 1.837 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3 § 69 d, stk. 3, nr. 2 og § 69 o, stk. 3, nr. 2 1.837 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4 § 69 d, stk. 3, nr. 3 og § 69 o, stk. 3, nr. 3 283 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 1 11.906 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 1 8.958 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 j, stk. 4, nr. 1 2.786 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 j, stk. 4, nr. 1 14.945 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 2 7.937 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 2 5.972 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 j, stk. 4, nr. 2 1.858 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 j, stk. 4, nr. 2 14.017 kr. pr. md.
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 l, stk. 3 550 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 l, stk. 3 413 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 l, stk. 3 128 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 l, stk. 3 550 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5 1.378 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5 1.378 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5 212 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5 212 kr. pr. hændelse
Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 75 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5 1.378 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5 1.378 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5 212 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt § 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5 212 kr. pr. hændelse
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 l, stk. 3 367 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 l, stk. 3 276 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 l, stk. 3 86 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 l, stk. 3 367 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5 919 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5 919 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5 142 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5 142 kr. pr. hændelse
Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 50 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j Lovhenvisning Sats
Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1 § 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5 919 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3 § 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5 919 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4 § 69 o, stk. 3, nr. 3 og stk. 5 142 kr. pr. hændelse