Spring over hovedmenu

Revalideringsydelse og ledighedsydelse

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Revalideringsydelse Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år § 71, stk. 1 19.741 kr. pr. md.
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet § 71, stk. 2, nr. 1 19.741 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn § 71, stk. 2, nr. 2 15.874 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt § 71, stk. 2, nr. 3 11.944 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 71, stk. 2, nr. 4 7.699 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 71, stk. 2, nr. 5 3.715 kr. pr. md.
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge § 71, stk. 2, nr. 6 11.944 kr. pr. md.
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg § 71, stk. 2, nr. 7 15.874 kr. pr. md.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg § 71, stk. 2, nr. 8 11.944 kr. pr. md.
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg § 71, stk. 3 15.874 kr. pr. md.
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering § 71, stk. 4 19.741 kr. pr. md.
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb § 73, stk. 1 12.000 kr. pr. år
Ledighedsydelse Lovhenvisning Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) § 74 a, stk. 2 4.052 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (89 pct.) § 74 a, stk. 2 17.558 kr. pr. md.
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)  § 74 a, stk. 3,
nr. 1
3.663 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 1
15.874 kr. pr. md.
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 2
2.756 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 2
11.944 kr. pr. md.
Lønindtægtsgrænse § 74 d, stk. 3 15.817 kr. pr. md.
Omregningssats § 74 d, stk. 5 268,63 kr. pr. time
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen Lovhenvisning Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) § 77, stk. 4 810 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 77, stk. 4 733 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 77, stk. 4 551 kr. pr. dag