Spring over hovedmenu

Østaftalen

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti (Socialistisk Folkeparti dog ikke f.s.v. angår børnepasningsorlov) indgik den 2. december 2003 Østaftalen, som er en aftale om adgangen til det danske arbejdsmarked for arbejdstagere fra de nye EU-lande.

Med aftalen etableres en overgangsordning for adgangen til det danske arbejdsmarked for statsborgere fra de otte østeuropæiske EU-lande, der blev optaget i EU pr. 1. maj 2004. Overgangsordningen stiller krav om, at arbejdstagere fra de pågældende lande skal have en opholds- og arbejdstilladelse, før de kan påbegynde arbejde for en dansk arbejdsgiver.

I forbindelse med udarbejdelsen af aftalen blev kontanthjælpsreglerne præciseret, adgangen til børnepasningsorlov lukket, og kommunernes muligheder for at gennemføre sygeopfølgning i udlandet forbedret med henblik på at undgå misbrug af sociale ydelser.

Østaftalen af 2. december 2003 (PDF)