Spring over hovedmenu

Udmøntning af Globaliseringspuljen

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik den 2. november 2006 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Globaliseringspuljens midler til innovation og iværksætteri.

Midler kan først og fremmest gives til:

  • Forskning og udvikling
  • Innovation og iværksætteri
  • Alle unge skal have en ungdomsuddannelse
  • Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse
  • Styrket voksen- og efteruddannelse

På Beskæftigelsesministeriets område drejer aftalen sig hovedsagelig om styrket voksen- og efteruddannelse.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, november 2006 (PDF)