Spring over hovedmenu

Styrket indsats for unge

Unge, der ikke har en uddannelse, skal hjælpes i gang og igennem. Unge, der har en uddannelse, skal i job. Det er baggrunden for en række nye initiativer, som regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 5. november 2009 blev enige om at gennemføre på Beskæftigelsesministeriets område for at få unge ledige i job eller uddannelse.

På beskæftigelsesområdet er partierne enige om en række initiativer for knap ½ mia. kr., der skal give unge ledige mulighed for at udskifte et liv på offentlig forsørgelse med et aktivt liv med uddannelse eller job.

Aftalen er en del af en større aftale, som dækker både Undervisningsministeriets og Beskæftigelsesministeriets område.

Her på siden kan du finde en oversigt over initiativer på Beskæftigelsesministeriets område.

Initiativer målrettet 15-17-årige

 • Styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), uddannelsesinstitutioner og jobcentrene om 15-17-årige
 • Bedre datagrundlag for indsatsen
 • Bedre overblik over praktikpladser
 • Aktiv indsats til unge 15-17-årige
 • Befordringsgodtgørelse mv. til de 15-17-årige

Initiativer målrettet unge mellem 18 og 30 år

 • Strakstilbud til 18-19-årige
 • Ny chance til unge
 • Læse- og skrivetest samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser
 • Forbedring af muligheden for at deltage i jobrotation
 • Forbedring for unge ledige af forsøgsordningen med opkvalificering ved ordinær ansættelse
 • Mentorstøtte
 • Oprettelse af en National Unge-enhed
 • Nye initiativer over for nyuddannede akademikere
 • Fritidsjobinitiativ
 • Udslusning fra fængsler
 • Projekt ’Unge – godt i gang’

Styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år - aftale om initiativerne på beskæftigelsesområdet (PDF)