Spring over hovedmenu

Bedre indsats for syge

Den 5. november 2010 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en aftale om at ændre modellen for refusioner til kommunerne.

Med en nye refusionsmodel får kommunerne et større fokus på at hjælpe syge tilbage i job, enten i form af gradvis tilbagevenden eller virksomhedsrettede tilbud.

Partierne er også enige om, at det kun er sygemeldte med behov for hjælp til at komme tilbage i job, der skal have en aktiv indsats. Derfor skal alvorligt syge fritages for aktive tilbud og samtaler i jobcenteret. Det samme gælder for syge, der regner med at vende tilbage til jobbet inden for otte uger.

Aftalen indeholder tre hovedelementer

  • En ny og effektiv refusionsmodel: Kommunerne får refunderet 50 procent af udgifterne til sygedagpenge, når sygemeldte er vendt gradvist tilbage til arbejdsmarkedet, er i virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. I øvrige tilfælde er refusionen 30 procent.

  • Kommunernes styring forenkles og effektiviseres ved, at der etableres ét fælles driftsloft. Kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud må i gennemsnit højst udgøre 13.700 kroner per person om året.

  • Der igangsættes derudover 11 initiativer, der skal sikre, at alvorligt syge og sygemeldte, der snart vender tilbage til arbejdsmarkedet, bliver fritaget for at deltage i samtaler og aktive tilbud. Et af initiativerne er, at sygemeldte, som inden for otte uger bliver raskmeldt, ikke skal deltage i samtaler og aktive tilbud. Et andet initiativ er, at der bliver udarbejdet en liste med de diagnoser, hvorefter alvorligt syge kan blive fritaget for samtaler og aktive tilbud.

Aftaleteksten (PDF)