Spring over hovedmenu

En bedre au pair-ordning

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blev 19. december 2014 enige om at forbedre au pair-ordningen.

Et au pair-ophold giver unge mennesker en mulighed for at få indblik i hverdagslivet hos en værtsfamilie i et andet land. Mange børnefamilier i Danmark har glæde af at have en au pair i familien, så de kan få hjælp i en travl hverdag. Men en undersøgelse viser, at der er problemer med den måde, au pair-ordningen fungerer på i dag. Derfor vil aftalepartierne med en række initiativer forbedre ordningen.

Aftalepartierne er enige om, at au pair-personer i Danmark skal have bedre vilkår. Lommepengebeløbet skal hæves, og samtidig skal au pair-personer have mere fritid, så de har bedre mulighed for at opleve vores land – og dermed får et større kulturelt udbytte af deres ophold.

Aftalen sikrer også klarere rammer for au pair-opholdet med en skarpere opdeling af de huslige opgaver og fritid. Det har både værtsfamilier og au pair-personer efterlyst, så de nemmere kan overholde reglerne.

Endelig er aftalepartierne enige om, at au pair-ordningen er for unge, der bor hos og indgår i værtsfamiliens liv. Et au pair-ophold er derfor uforeneligt med, at au pairen selv har stiftet familie. Men for de au pair-personer, som bliver gravide og eventuelt føder under opholdet her i landet, skal vi sikre, at de får den nødvendige hjælp og kender deres rettigheder og pligter.

Aftaleteksten (PDF)