Spring over hovedmenu

Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har den 18. maj 2017 indgået aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige og atypisk beskæftigede.

Fremtidens arbejdsmarked vil byde på mange nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer. Det skal dagpengesystemet kunne favne. Det er udgangspunktet for aftalen om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.

Med aftalen vil dagpengereglerne for selvstændige og atypisk beskæftigede fremover blive harmoneret med reglerne for almindelige lønmodtagere. Dermed får alle, uanset beskæftigelsesform, et bedre sikkerhedsnet og større tryghed, hvis de mister deres indkomst. Al beskæftigelse tæller med – det betyder fx at en person, som både har en selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde, vil kunne anvende begge typer beskæftigelse til optjening af dagpengeret.

Det nye dagpengesystem kommer i højere grad til at bygge på objektive, registerbaserede og digitale løsninger, der skaber større gennemskuelighed for alle. Derudover bliver der større ligheder mellem dagpengesystemet og skattesystemet. Kun de indtægter, man betaler skat af, er fx også de indtægter, man kan anvende til at optjene dagpengeret.

Aftalen tager udgangspunkt i afrapporteringen fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet.

Den nye dagpengeaftale medfører:

  • Et mere moderne og fleksibelt dagpengesystem, som kan håndtere nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer.
  • Et mere enkelt og klart regelsæt, som giver større vished og forudsigelighed om rettigheder, for de selvstændige og atypisk beskæftigede.
  • En harmonisering af regler for lønmodtagere og selvstændige med udgangspunkt i førstnævnte.
  • En styrket tilskyndelse til selvforsørgelse og beskæftigelse.
  • At indtægter, der betales skat af, er grundlaget for adgang til dagpengesystemet og den udbetalte sats.
  • At der er større overensstemmelse mellem kategoriseringen af aktiviteter i skattesystemet og dagpengesystemet.
  • At dagpengesystemet i højere grad baseres på objektive, registerbaserede og kontrollerbare oplysninger.

Aftaleteksten (PDF)

Afrapportering fra arbejdsgruppen (PDF)