Spring over hovedmenu

Aftale om tiltag målrette langtidsledige under coronakrisen

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet har den 28. maj 2021 indgået en aftale, der skal hjælpe langtidsledige med igen at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

Med aftalen afsættes 159 millioner kroner til en række midlertidige initiativer, der skal styrke og forbedre langtidslediges mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og virksomhedsrettede tiltag.

Flere af tiltagene er målrettet langtidsledige over 50 år, der er i særlig risiko for at sidde fast i ledighed. Blandt andet giver aftalen både private og offentlige virksomheder mulighed for at få et ekstra tilskud på 20 kroner i timen, hvis de ansætter en langtidsledig over 50 år på den eksisterende løntilskudsordning.

Samtidig tilfører aftalen 15 millioner kroner i år og næste år til en særlig pulje målrettet seniorer, som jobcentre og a-kasser eventuelt i samarbejde med private aktører kan søge til en håndholdt indsats til ledige seniorer.

Desuden afsætter partierne 25 millioner kroner til at forlænge ordningen med VEU-koordinatorer til og med 2022.