Spring over hovedmenu

Aftale om skærpede optjeningsregler for kontanthjælp

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 13. oktober 2023 indgået aftale om at skærpe optjeningsreglerne for kontanthjælp for alle personer, som er kommet til landet før 2008.

For aftalepartierne er det afgørende, at borgere med ikke-vestlig baggrund, der har
været længe i Danmark uden at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet, tilskyndes til at komme i arbejde.

I dag er det kun personer, som er kommet til landet efter 2008, der skal opfylde et
krav om fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2,5 år inden for de seneste 10 år for at
modtage højere ydelser i kontanthjælpssystemet. Personer, der kom til landet før,
kan modtage en højere ydelse på trods af, at de ikke har bidraget på arbejdsmarkedet. 

Aftalepartierne er enige om at ensrette reglerne i kontanthjælpssystemet, så alle
borgere skal opfylde et krav om ophold i riget i ni af de seneste ti år (opholdskravet) og et krav om fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2,5 år inden for de seneste ti år
(beskæftigelseskravet), for at kunne modtage de højere ydelser. Ensretningen er i
tråd med Ydelseskommissionens anbefalinger.