Spring over hovedmenu

Aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige har den 30. marts 2023 indgået en ny arbejdsmiljøaftale.

Regeringen og aftalepartierne er enige om en aftale med en historisk stor bevilling på 1,3 mia. kr. i perioden 2023-2026, som skal fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen og videreføre og videreudvikle indsatsen mod social dumping. 

Der afsættes 452 mio. kr. til arbejdsmiljøindsatsen. Indsatsen bygger videre på de spor, der blev lagt med arbejdsmiljøaftalen i 2019, hvilket betyder, at det styrkede tilsyn fastholdes og videreudvikles.

Derudover afsættes 673 mio. kr. til at bekæmpe social dumping. Pengene skal bl.a. bruges til at fortsætte den fælles myndighedsindsats, som Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet har stået bag siden 2012. 

Desuden afsættes der 145 mio. kr. til prioriterede områder. Det drejer sig blandt andet om arbejdsulykker, farlig kemi, psykisk arbejdsmiljø, autorisationsordning på asbestområdet samt indsats mod social dumping, arbejdslivskriminalitet og illegal arbejdskraft.

Endelig afsætter regeringen og aftalepartierne en varig bevilling på 203 mio. kr. fra 2027 til Arbejdstilsynets indsats for et bedre arbejdsmiljø og indsats mod social dumping.